Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2024/2025

Drodzy ro­dzi­ce !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce informuje, że od 26 lutego do 15 marca 2024 r. przyjmujemy zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

W dniach od 3 do 14 czerwca 2024r. odbędzie się postępowanie uzupełniające.

Uzu­peł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek-zgło­sze­nie dziec­ka należy złożyć w sekretariacie szkoły albo przesłać skan wnio­sku pocztą elek­tro­niczną na adres: zstrz@wp.pl

W naszej szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna w godz. 7.00 – 16.00.

Zainteresowanych rodziców z dziećmi zapraszamy do szkoły w dogodnych godzinach.

Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce re­kru­ta­cji za­wie­ra: Za­rzą­dze­nie Nr 857/24 Wójta Gminy Cmolas z dn. 18.01.2024r.

Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA.

Gala XXI Festiwalu Teatrów

14 stycznia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego miała miejsce Gala XXI Festiwalu Teatrów. Rozpoczęła ją pani Małgorzata Sitko, dyrektor szkoły, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości. Niedzielną uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

– pani Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego

– pan Ryszard Warzocha, przewodniczący Rady Gminy Cmolas

– pan Lesław Budzisz, zastępca wójta gminy Cmolas

– pani Krystyna Róg, skarbnik gminy Cmolas

– radni gminy Cmolas: Andrzej Bujak, Piotr Maciąg, Waldemar Zieliński, Stanisław Siębor oraz pani Magdalena Szpyt,

– pan Roman Petejko i pan Jerzy Magda, radni powiatu kolbuszowskiego

– ks. Krzysztof Szczęch, proboszcz parafii pw. św. Anny w Trzęsówce

– pan Lesław Lipczyński, sołtys Trzęsówki

– pan Andrzej Gul, sołtys Jagodnika

– pan Zbigniew Bogacz, dyrektor ZSAE w Weryni

– dyrektorzy sąsiednich szkół podstawowych z terenu gminy Cmolas

– aktorzy i opiekunowie grup teatralnych

– pani Justyna Niepokój – Gil, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, reprezentantka jury.

Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Sitko podziękowała sponsorom i darczyńcom, którzy finansowo wspomagają Festiwal Teatrów. Wśród wymienionych znaleźli się: pan Zbigniew Chmielowiec, pani Ewa Draus, pan Eugeniusz Galek, pan Andrzej Bujak, pan Piotr Maciąg, pan Waldemar Zieliński, pan Jerzy Magda, Rada Sołecka z sołtysem panem Lesławem Lipczyńskim, pan Andrzej Gul, pan Jacek Sajdak, państwo Bożena i Krzysztof Maliborscy, Rada Rodziców z Trzęsówki wraz z przewodniczącą panią Anną Altamer, pani Anna Mierzejewska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich oraz firma Bujak – Bus.

Słowa podziękowania popłynęły również do nauczycieli, opiekunów grup, pracowników obsługi, rodziców, uczniów i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.

Przedstawienia teatralne oceniało profesjonalne jury w składzie: pani Joanna Baran – Marczydło, aktorka z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, pani Justyna Niepokój – Gil, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz pani Bogumiła Kosiorowska, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu. Jury podsumowało XXI Festiwal Teatrów: w 14 przedstawieniach zaprezentowało się 209 aktorów, których do występów przygotowało 26 opiekunów. Wszystkie prezentacje trwały około 8 godzin. Następnie pani Justyna Niepokój – Gil odczytała recenzję Festiwalu Teatrów.

Galę poprowadziły panie: Barbara Rzeszutek – Reguła i Stanisława Magda.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

Kategoria Spektakl

Kategoria najmłodszych aktorów

I miejsce – „Dziewczynka z zapałkami” – SP w Jagodniku

II miejsce – „Żabka, która mamy nie słuchała” – SP w Cmolasie

III miejsce – „Kłótnia kredek” – SP w Trzęsówce

Kategoria klas I – III

I miejsce – „Książka w bajkowej krainie” – SP w Jagodniku

II miejsce – „Pociąg do zdrowia” – SP w Hadykówce

III miejsce – „Szewczyk Dratewka” – SP w Ostrowach Baranowskich

Kategoria klas IV – VI

Grand Prix – „Wścibscy” – SP w Hadykówce

Kategoria klas VII – VIII

I miejsce – „ Dlaczego nie?” – SP w Trzęsówce

II miejsce – „Czupurek” – SP w Hadykówce

III miejsce – „Niesforna klasa” – SP w Cmolasie

Jury XXI Festiwalu Teatrów postanowiło przyznać trzy wyróżnienia w trzech kategoriach:

Najlepszy epizod – wyróżnienie dla Dawida Kosiorowskiego za rolę Koguta w spektaklu „Czupurek” – SP w Hadykówce

Narracja sceniczna – wyróżnienie dla Kingi Witas za rolę narratora w spektaklu „Szewczyk Dratewka” – SP w Ostrowach Baranowskich

Scenografia – wyróżnienie dla spektaklu „Trzy świnki” – SP w Porębach Dymarskich

Nagrodę Grand Prix dla najlepszych aktorów otrzymali:

– Joanna Bajor za rolę Niani w spektaklu „Wścibscy” – SP w Hadykówce

– Dominik Górecki za rolę Diabła w spektaklu „Niesforna klasa” – SP w Cmolasie

Wyróżnienia w kategorii Aktor otrzymali:

 1. Jakub Micek za rolę Wilka w spektaklu „Trzy świnki” – SP w Porębach Dymarskich
 2. Kamil Lubera za rolę Wielkiego Baja w spektaklu „Baśniowy ambaras” – SP w Ostrowach Tuszowskich
 3. Wiktoria Rachwał za rolę Gospodyni w spektaklu „Dlaczego nie?” – SP w Trzęsówce
 4. Bartłomiej Dańko za rolę Elektryka w spektaklu „Dlaczego nie?” – SP w Trzęsówce
 5. Mikołaj Trytko za rolę Prezesa w spektaklu „Dlaczego nie?” – SP w Trzęsówce
 6. Filip Rzeszutek za rolę śpiewającego Elfa w spektaklu „Książka w baśniowej krainie” – SP w Jagodniku
 7. Łukasz Rzeszutek za rolę Szewczyka Dratewki w spektaklu „Szewczyk Dratewka” – SP w Ostrowach Baranowskich
 8. Julia Macina za rolę Czarownicy w spektaklu „Szewczyk Dratewka” – SP w Ostrowach Baranowskich
 9. Wiktoria Wilk za rolę Kwoki w spektaklu „Czupurek” – SP w Hadykówce
 10. Bartosz Ziółkowski za rolę Czupurka w spektaklu „Czupurek” – SP w Hadykówce

Państwo Bożena i Krzysztof Maliborscy wręczyli nagrody dla najmłodszych aktorów. Tym razem otrzymali je: Lena Czachor i Kacper Sukiennik ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku.

Nagrodę specjalną dla Aleksandry Błonieckiej ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce ufundował pan Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP.

Młodym aktorom, którzy nie zdobyli miejsca na podium, ale włożyli wiele pracy w przygotowanie przedstawień teatralnych, zostały wręczone nagrody pocieszenia. Otrzymały je:

– SP w Porębach Dymarskich za spektakl „Trzy świnki”

– SP w Trzęsówce za spektakl „Czerwony Kapturek”

– SP w Ostrowach Tuszowskich za spektakle: „Baśniowy ambaras” i „Świtezianka”

Podczas tegorocznej Gali mogliśmy raz jeszcze zobaczyć uczniów w roli aktorów, gdyż na scenie widowiskowo-sportowej szkoły w Trzęsówce zostały wystawione trzy nagrodzone spektakle, a mianowicie: „Dziewczynka z zapałkami” (SP w Jagodniku), „Wścibscy” (SP w Hadykówce) oraz „Dlaczego nie?” (SP w Trzęsówce).

Uroczystość rozdania nagród podczas XXI Festiwalu Teatrów uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce. Młodsi, przygotowani przez panią Joannę Gotfryd, zaprezentowali się w układzie tanecznym. Dziewczęta z klas V – VII, pod czujnym okiem pana Kamila Pezdy, zagrały i zaśpiewały piosenkę pt. „Moja mała ojczyzna”. Julita Bernad przedstawiła piękną interpretację utworu „Kolorowy wiatr”. Aleksandra Czachor i Maja Jachyra w tym roku szkolnym reprezentowały naszą szkołę w kolejnej już edycji Festiwalu Mowy Lasowiackiej. Podczas Gali Ola zaśpiewała piosenkę „Ani jo malowano”, natomiast Maja wygłosiła monolog „Zamowianie przestrachu”. Do występu zostały przygotowane przez panią Elżbietę Wilk.

W przepiękny zimowy klimat wprowadził wszystkich gości występ zespołu muzycznego Concordia z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni. W jego wykonaniu mogliśmy usłyszeć znane polskie kolędy i pastorałki.

Tegoroczna Gala XXI Festiwalu Teatrów dobiegła końca. Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Sitko podkreśliła, że był to czas pełen wzruszeń i artystycznych wrażeń. Zatem, niech towarzyszą nam one do kolejnej edycji Festiwalu.

J. Fryc

Lektura w pudełku

Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy V zaprezentowali efekty swojej pracy w postaci lekturowych pudełek. Można było odnaleźć w nich wiele cennych informacji związanych z książką pt. „Chłopcy z Placu Broni”, przedmiotów, a nawet makiet placu spotkań i zabaw bohaterów. Lekturowe pudełka wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy nie dość, że niezwykle ciekawie opowiadali o zgromadzonych lub wykonanych przez siebie „skarbach”, to w dodatku świetnie orientowali się w zawartości pudełek swoich kolegów i koleżanek.
  

Świąteczne konkursy

Podczas szkolnego spotkania opłatkowego, które miało miejsce 22.12.2023 roku, zostały ogłoszone wyniki dwóch szkolnych konkursów.
Konkurs na najpiękniejszy świąteczny stroik cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Przez kilka ostatnich grudniowych dni mogliśmy podziwiać ponad pięćdziesiąt stroików, szopek i ozdób bożonarodzeniowych wyeksponowanych na szkolnym korytarzu. Wszyscy uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni za udział w konkursie, a czołowe miejsca zajęli:
I miejsce – Franciszek Bester , Kamil Altamer, Aleksandra Chlebowska
II miejsce – Agnieszka Piotrowska, Dorian Augustyn, Dominik Augustyn
III miejsce – Filip Czachor, Marcelina Ślusarczyk, Oliwia Karkut, Adrian Piłat
Konkurs na najpiękniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej wygrali uczniowie:
• klasy „0” i odziału przedszkolnego
• klasy II
• klasy VII
Dziękujemy wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę, a zwycięzcom gratulujemy !!!

XXI Festiwal Teatrów

W dniach 8 i 10 grudnia w Szkole Podstawowej w Trzęsówce odbył się XXI Festiwal Teatrów. Impreza, która od wielu lat jest stałym punktem w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w gminie Cmolas.
Podczas tegorocznego Festiwalu wzięło udział 7 szkół z naszej gminy. Gościliśmy uczniów ze szkól podstawowych z: Cmolasu, Porąb Dymarskich, Hadykówki, Jagodnika, Ostrów Baranowskich, Ostrów Tuszowskich oraz Trzęsówki. W sumie zaprezentowano 14 przedstawień w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0”, klasy I-III, klasy 4-6, klasy 7-8. Ocenę spektakli dokonało jury, w którym zasiadły panie: Joanna Baran- Marczydło- aktorka z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Justyna Niepokój- Gil- kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz pani Bogumiła Kosiorowska- dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu. W przygotowanie uczniów do Festiwalu zaangażowało się 26 opiekunów, którzy zadbali o repertuar i przygotowanie grup. Na deskach trzęsowskiej sceny wystąpiło w tym roku 209 młodych aktorów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoja obecnością: zaproszonym gościom, aktorom, opiekunom, rodzicom oraz publiczności. Werdykt jury poznamy podczas Gali, która odbędzie się 14 stycznia 2014 r. o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju

Kolejne dwa medale z zawodów powiatowych przywieźli nasi unihokeiści. Tym razem w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w zawodach rywalizowali uczniowie klas 7 i 8.

27 listopada w rozegranym w Majdanie Królewskim turnieju o mistrzostwo szkół podstawowych powiatu Kolbuszowskiego nasza drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce, natomiast chłopcy wywalczyli miejsce trzecie.

W zawodach szkołę reprezentowały: Mokrzycka Natasza, Obara Amelia, Dziuba Emilia, Jędrzejowska Magdalena, Mokrzycka Julia, Mokrzycka Milena, Ziętek Julia.

W drużynie chłopców wystąpili: Augustyn Dominik, Piłat Adrian, Strycharz Piotr, Trytko Mikołaj, Dańko Bartłomiej, Janeczek Wojciech, Ślusarczyk Michał oraz Magda Jakub.

Gratulujemy !