Nasza szkoła

IMG_8896

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Trzęsówce a wcześniej Zespół Szkół w Trzęsówce (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II) od ponad dwóch stuleci kształci i wychowuje pokolenia młodzieży.

***

Historia Zespołu Szkół w Trzęsówce
Pierwsza szkoła parafialna w Trzęsówce powstała w 1839 r. ale źródła historyczne wskazują że szkoła była tu już wcześniej. Do 1895 r. Był to budynek drewniany usytuowany blisko dworu i kościoła. Wraz ze zwiększeniem się ilości uczniów, wynajmowano izby lekcyjne u miejscowych gospodarzy.
W latach 1895-1904 wybudowano we wsi szkołę murowaną niepIMG_9039odpiwniczoną na gruncie przekazanym szkole przez dwór. W 1896r. szkoła została przekształcona z jednoklasowej na dwuklasową. Budynek z tego okresu posiadał jedną salę o pow. 75m² i mieszkanie dla kierownika szkoły.
Od 1929 r. funkcjonowała w Trzęsówce szkoła 3-klasowa; dzieci uczęszczały do szkoły 6 – 7 lat, kończąc w tym czasie trzy klasy. Rozbudowę parterowej szkoły rozpoczęto w 1938r. Wykonano nadbudowę budynku, wykończono dwie sale a dziesięć pozostało w stanie surowym; dach pokryto blachą ocynkowaną. Dalsze prace przerwała II wojna światowa. Po wojnie w trzęsowskiej szkole mieściło się sześć oddziałów, a w roku szkolnym 1946\47 wprowadzono klasę siódmą. Trudności materialne skończyły się w okresie dyrektorowania Stanisława Wąsowicza (1951-1983). Przeprowadzono kapitalny remont budynku, zmodernizowano i unowocześniono szkołę. W 1961r. powstała świetlica szkolna, której uroczyste otwarcie było transmitowane przez telewizję. Pracę nad rozwojem szkoły kontynuowali dyrektorzy: Tadeusz Zygmunt, od 1983r. , następnie Czesława Zygmunt od 1985r. Poprawiła się baza materialna placówki oświatowej, czego efektem było wybudowanie, przy znaczącej pomocy rodziców, nowego skrzydła szkoły i sali gimnastycznej(starą część szkoły unowocześniono, dach pokryto blachą). Wykonano także solidne ogrodzenie i estetycznie urządzono obejście szkoły. Kolejny dyrektor szkoły, Krzysztof Wrona, który pełni tę funkcję od kilku lat, okazał się wzorowym gospodarzem tej placówki. Dokonał remontu instalacji gazowo – ogrzewczej szkoły i kapitalnej przebudowy kotłowni, renowacji niektórych sal lekcyjnych oraz wymiany starych okien na nowe. wejscie_me.jpgStaraniem dyrektora szkoły oraz rodziców, z dniem 1 września 2003r. , Rada Gminy w Cmolasie powołała do życia Zespół Szkół w Trzęsówce, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Obwód szkolny obejmuje uczniów zamieszkałych w miejscowości Trzęsówka, bazą lokalową jest zaś dotychczasowy budynek szkoły podstawowej.
Obecnie grono pedagogiczne liczy 19 nauczycieli, którzy dbają o poprawę wyników nauczania podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Do szkoły uczęszcza w chwili obecnej 203 uczniów.
W ubiegłych latach szkoła organizowała wystawę twórczości plastycznej dzieci. Od kilku lat, z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Wrony, odbywa się Festiwal Teatrów, Widowisk, Przedstawień i Kabaretów Gminy Cmolas, który zapoczątkowali kiedyś w latach przedwojennych nauczyciele miejscowej szkoły, w ramach tzw. popisów szkolnych. W działalność teatralną zaangażowany był ówczesny nauczyciel, Jan Sarapuk, który wraz z dziedziczką Celiną Otowską i przyjacielem szkoły, Zygmuntem Nowakowskim, organizował „ Święto Pieśni ” dla naszej i okolicznych szkół. Impreza ta odbywała się na łąkach obok dworu. Nowakowski interesował się życiem wsi i jej mieszkańców, wspomagał działalność teatralną miejscowej szkoły, pisał felietony o sytuacji trzęsowskiej dziatwy szkolnej. W okresie międzywojennym działalność teatralną prowadziło także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Po wojnie działalność teatralną ożywił dyrektor Stanisław Wąsowicz. Dziś przedstawienia stoją na wysokim poziomie. Nasza szkoła może poszczycić się zdobyciem nagrody Grand Prix na tym konkursie(dla najlepszego aktora i sztukę „Sąd nad Balladyną”).
Życie kulturalne szkoły, odbywa się też poprzez organizację akademii szkolnych z okazji rocznic patriotycznych i akademii okolicznościowych. Tradycją stało się uroczyste świętowanie Dnia Seniora i Dnia Matki. W ostatnich trzech latach została odnowiona, i stale wzbogaca się o nowe eksponaty, izba muzealna, której zadaniem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. W życiu szkoły uczestniczą aktywnie organizacje: Samorząd Szkolny, Szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Europejski, odradzająca się drużyna harcerska oraz Uczniowski Klub Sportowy będący kontynuacją dawnego SKS – u. Klub zrzesza uczniów o zamiłowaniach sportowych, przygotowuje ich do zawodów, bierze udział w rozgrywkach sportowych oraz pozyskuje nowy sprzęt do ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego. Uczniowie Zespołu Szkół odnoszą znaczne sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, nawet województwa. Wyróżniają się w tej dziedzinie: Ilona Posłuszny(I miejsce – biegi, skok w dal, 2003r.), Wojciech Gacek(I miejsce – biegi przełajowe,2002r.), Kamil Czachor(Król Strzelców w piłce nożnej, 2002r.). Mlodzież szkolna bierze udział w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych oraz wewnątrzszkolnych.
W II Powiatowym Konkursie pn. „Mistrz Ortografii”, Paulina Magda zajęła I miejsce(2002r.), w rok później II miejsce. Czołowe miejsca otrzymują uczniowie biorący udział w Powiatowym Konkursie Poświęconym Twórczości Marii Konopnickiej w Domatkowie. Corocznie uczniowie oraz zespoły wokalne biorą udział w Gminnym Festiwaludach_me.jpg Piosenki Dziecięcej w Cmolasie. W 1976r. zespół taneczny, założony przez Ryszarda Wronę uświetniał akademie szkolne i środowiskowe. Tradycje te kontynuował kolejny opiekun koła, Krzysztof Wrona, który od 1996r. prowadził zespół fletowy.W tymże roku flecistki zajęły na festiwalu w Cmolasie I miejsce w kategorii zespołów. W kategorii solistów szkołę reprezentowała Beata Wrona zajmując I miejsce(2001r.), zaś Małgorzata Magda i Aleksandra Czachor zajęły I miejsce jako duet(2003r.). W I Gminnym Festiwalu Tańców w Ostrowach Tuszowskich(2003r.) zespół Trzęsowiaczki, z kl. I – III, zajął I miejsce wykonując polkę prztykaną, zespół z kl. V zajął także I miejsxce za wykonanie poloneza. Na zajęciach pozalekcyjnych(nieodpłatnych) nauczyciele przygotowują uczniów do zawodów sportowych, odbywają się próby przedstawień na Festiwal Teatrów, próby akademii szkolnych oraz spotkania członków organizacji młodzieżowych. Uczniowie mogą poszerzać wiadomości korzystając z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Językiem obcym nauczanym w szkole jest język angielski.
Szkoła współpracuje z redakcją „Ambarasika”, dodatku do miesięcznika „Ziemia Kolbuszowska”, poszerza wiadomości z zakresu UE na bierząco zapoznając się m. in. z treścią „Małego Europejczyka”.
Wiadomości dotyczące historii i życia kulturalnego szkoły znaleźć można w kronice szkolnej, w książce Elżbiety Wilk „Historia szkoły i nauczania w Trzęsówce do 1950r.”;wiadomości na ten temat zawiera również praca magisterska Eweliny Augustyn „Działalność dydaktyczno – wychowawcza Szkoły Podstawowej w Trzęsówce w latach 1945 – 2000” oraz publikacja Haliny Dudzińskiej „Z przeszłości Trzęsowki”. Dach był kryty gontami, które w 1914r. zastąpiono dachówką. W latach międzywojennych wielką pomocą duchową i materialną służył szkole pisarz i felietonista Zygmunt Nowakowski, który spędzał letnie miesiące w pałacu w Trzęsówce. Pisał felietony o losie biednych dzieci do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, najpoczytniejszej wówczas gazety w kraju. Dzięki niemu szkoła w Trzęsówce otrzymała pomoc materialną oraz pieniężną z całego kraju i z zagranicy. W tym czasie budynek murowany szkoły obejmował dwie sale oraz wynajęte izby chłopskie.