Teatr

Festiwal Teatrów w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

Festiwal Teatrów w Trzęsówce to cykliczne przedsięwzięcie skupiające grupy teatralne z okolicznych szkół podstawowych (także gimnazjów do 2018 r.) na jednej scenie przez kilka niedziel na przełomie listopada i grudnia. Co roku kilkanaście przedstawień, blisko 200 aktorów oraz ogromne zaangażowanie nauczycieli i miłośników teatru bawi publiczność przed sceną oraz dokonuje ogromnego spektaklu organizacyjnego za kulisami, by tuż po nowym roku, na wspaniałej gali, dzielić wspólnie radość z wyróżnień, tytułów i nagród.

Historia teatru w Trzęsówce sięga czasów międzywojennych. Już wtedy w szkole rozwijał działalność zespół teatralny i chór  starszej młodzieży założony w 1929 r. przez nauczyciela Jana Sarapuka. W tym czasie do dworu Celiny Otowskiej w Trzęsówce przyjeżdżał znany pisarz i publicysta, Zygmunt Nowakowski, który spędzał letnie miesiące we dworze i pisał powieści oraz felietony do największej gazety tego okresu – „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Dzięki wsparciu pisarza oraz pomocy dworu szkoła w Trzęsówce była organizatorem corocznego „Święta Pieśni” – festynu artystyczno-sportowego, na który przybywali nauczyciele, uczniowie i rodzice okolicznych szkół: z Siedlanki, Kosów, Ostrów Baranowskich i Jagodnika.

Wielki wkład w organizowanie życia kulturalnego w Trzęsówce w okresie międzywojennym miało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które od 1933 r. (od chwili powstania) do wybuchu II wojny światowej przygotowało i wystawiło kilkadziesiąt sztuk teatralnych o tematyce religijnej i patriotycznej. Na przedstawienia przychodziło zwykle bardzo dużo ludzi, bo były one rzadkością i dostarczały wielu niezapomnianych przeżyć biednym, spracowanym mieszkańcom. Warto dodać, że młodzież KSM-u przygotowała jasełka i wyjeżdżała z nimi do innych miejscowości. Sukcesy i aktywna działalność motywowały młodych do dalszej pracy.

Po okresie nocy okupacyjnej, w latach powojennych działalność teatralną w Trzęsówce wznowił długoletni nauczyciel – Stanisław Wąsowicz  (w latach 1950–1983 – dyrektor szkoły). Przygotowywał z dziećmi i młodzieżą sztuki teatralne oraz jasełka, które do dziś wspominają najstarsi mieszkańcy wsi.

Z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej (w latach 2000-2022 r.; do 2019 r. dyrektor Zespołu Szkół), pan Krzysztof Wrona, pragnąc kontynuować tradycje teatralne w Trzęsówce, w 2000 r. zainicjował utworzenie Festiwalu Teatrów i Przedstawień Gminy Cmolas, który corocznie, w ciągu kilku niedziel w listopadzie i grudniu, gromadził na sali widowiskowo–sportowej w szkole setki gości, artystów, nauczycieli z naszej, okolicznych i dalszych miejscowości.

Tradycje teatralne kontynuuje obecna dyrektor szkoły (od 2022 r.), pani Małgorzata Sitko, która w bieżącym roku otworzy XX już Festiwal Teatrów. Przedsięwzięcie to cieszy się dużą popularnością, młodzież często samodzielnie lub pod kierunkiem nauczycieli tworzy scenariusze, które przynoszą wymarzone sukcesy. Teatr pełni ogromną rolę w życiu społeczności szkolnej – uczy, bawi i wychowuje. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w kolejnej edycji Festiwalu.

Elżbieta Wilk

Gala XII Festiwalu Teatrów w Trzęsówce

     W niedzielne popołudnie 13 stycznia 2013 roku na sali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół w Trzęsówce zebrali się liczni goście. W końcu okazja nie byle jaka. Tego wieczoru ma odbyć się uroczysta Gala XII Festiwalu Teatrów. Zbliża się godzina 16.30, gasną wszystkie światła – to znak, że uroczystość się rozpoczyna. W nastrój wspomnień o naszej miejscowości, o wybitnych postaciach naszego regionu wprowadza wszystkich Daria Posłuszna – uczennica klasy IV piosenką: „Pytasz mnie”. Piosenka ta nabiera szczególnego znaczenia, kiedy na ekranie widzimy zdjęcia trzęsowskiej ziemi i tych, którzy dbają, by pamięć o niej pozostawała wciąż żywa – wtedy dociera do nas, co właściwie nas tu trzyma.

Galę rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Trzęsówce, a zarazem gospodarz przedsięwzięcia, pan Krzysztof Wrona. Skierował on słowa powitania do wszystkich gości, współtwórców festiwalu, aktorów, rodziców, opiekunów. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: ks. proboszcz Stanisław Majda, wicestarosta powiatu kolbuszowskiego pan Wojciech Cebula, wiceprzewodniczący Rady powiatu kolbuszowskiego pan Stefan Orzech, radny powiatu kolbuszowskiego pan Krzysztof Sochacki, wójt gminy Cmolas pan Eugeniusz Galek, przewodniczący Rady gminy Cmolas pan Stanisław Sukiennik, radny powiatu kolbuszowskiego pan Ryszard Warzocha, radny gminy Cmolas pan Janusz Urban, sołtysi wsi gminy Cmolas, dyrektorzy szkół – , pan Józef Babiarz (Zespół Szkół w  Cmolasie), pani Halina Mokrzycka (SP Poręby Dymarskie), pani Małgorzata Styga (SP Ostrowy Baranowskie), pani Justyna Augustyn (SP Hadykówka), pani Elżbieta Dziedzic (SP Ostrowy Tuszowskie), pani Ewelina Mokrzycka (SP Jagodnik), wicedyrektor: pani  Elżbieta Łagoda, opiekunowie grup teatralnych, jury: pani Katarzyna Cesarz, pani Agnieszka Bałchan, emerytowani nauczyciele, redaktor „Korsa Kolbuszowskiego” pani Barbara Żarkowska, redaktor Twojego Radia Cmolas pan Jakub Augustyn. Gościem honorowym była pani Emilia Wąsowicz.

        Galę poprowadziły panie: Ewelina Pięta i Stanisława Magda.
Pan Krzysztof Wrona podziękował następnie tym osobom, które w sposób szczególny włączają się w przygotowanie Festiwalu Teatrów, wspierają festiwal finansowo i organizacyjnie „Bo w życiu tak naprawdę chodzi o to, by trud jednostki włączać w potok innych, by ten przybierał postać wielkiej rzeki, która z impetem wlewa się do morza bezkresnych i niekończących się możliwości”.
Przedstawienia prezentowane podczas trzech niedziel oglądało profesjonalne jury, które przyznało: 4 miejsca trzecie, 3 miejsca drugie, 4 miejsca pierwsze, 1 Grand Prix oraz wyróżnienia. Ponadto pan Krzysztof Sochacki ufundował i wręczył nagrody dla aktorów z Zespołu Szkół w Cmolasie. W tym roku otrzymali je: Klaudia Zielińska i Seweryn Kosiorowski. Wyróżnienia w kategorii aktor otrzymali:
1.      Patrycja Kaczor
2.      Kamil Guźda
3.      Karolina Rzeszutek
4.      Marcelina Gancarz
5.      Sandra Kochanowicz
6.      Marcelina Ruman
7.      Jakub Kosiorowski
8.      Dominika Gancarz
9.      Wiktoria Boroń
10.   Hubert Urban
11.   Paweł Szalony
12.   Jakub Stobierski
13.   Kamil Skomro
14.   Oliwia Nowicka
Grand Prix powędrowało w ręce Karoliny Serafin.
Podsumowanie XII Festiwalu Teatrów zbiegło się z finałem WOŚP, toteż nie mogło jej zabraknąć na gali. Zachęceni szczytnym celem, w tym roku dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów, przybyli goście zasilili puszki wolontariuszy.
W dalszej części uroczystości nastąpiło losowanie terminów XIII Festiwalu Teatrów. Ceremonię losowania prowadził pan Krzysztof Wrona wspomagany przez dwie wyróżnione aktorki, siostry Marcelinę i Dominikę Gancarz. XIII Festiwal rozpocznie się 17 XI, a zakończy 1 XII 2013r.
17 listopada zaprezentują się uczniowie z:
– SP z Ostrów Tuszowskich
– SP z Ostrów Baronowskich
– SP z Jagodnika
– SP z Trzęsówki
24 listopada zaprezentują się uczniowie z:

-SP z Cmolasu
-SP z Porąb Dymarskich
– SP z Hadykówki
-SP z Trzęsówki
1 grudnia będzie należał do uczniów z:

– Gimnazjum z Cmolasu
– Gimnazjum z Trzęsówki
– Gimnazjum z Raniżowa
-Grupa Teatralna działająca przy bibliotece w  Trzęsówce
Po losowaniu przyszedł czas na przyznanie wyróżnień w kategorii – Realizacja:
1.       Pierwsze wyróżnienie, kategoria – scenografia dla SP w Trzęsówce za przedstawienie „A ja coś mam”.
2.       Drugie wyróżnienie, kategoria – kostiumy dla SP w Ostrowach Baranowskich za przedstawienie „Bal u króla Baltazara”.
3.       Trzecie wyróżnienie, kategoria – reżyseria dla SP w Cmolasie za przedstawienie „Przybieżeli anieli”.
4.       Czwarte wyróżnienie, kategoria – scenografia i kostiumy dla SP w Trzęsówce za przedstawienie „Cudowna lampa Aladyna”.
5.       Piąte wyróżnienie, kategoria – scenografia i reżyseria dla Gimnazjum w Cmolasie za przedstawienie „O królu, który chciał być dziadkiem”.
6.       Szóste wyróżnienie, kategoria – muzyka dla Gimnazjum w Trzęsówce za przedstawienie „Wizyta”.
W kategorii – Przedstawienia – przyznano następujące nagrody:

Nagrodę publiczności ufundowaną przez pana Ryszarda Sukiennika, radnego powiatu kolbuszowskiego i sołtysa wsi Trzęsówka otrzymała grupa teatralna z Gimnazjum z Trzęsówki za przedstawienie „Wizyta”.
Klasy gimnazjalne:
II miejsce – „Przylądek Dobrej Nadziei”, Gimnazjum w Raniżowie
I miejsce – „Bajka o królu, który chciał być dziadkiem”, Gimnazjum w Cmolasie
I miejsce – „Wizyta”, Gimnazjum w Trzęsówce
Klasy IV – VI szkoły podstawowe:

III miejsce – „Kopciuszek na wesoło”, SP w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce – „Królewna Śmieszka”, SP w Porębach Dymarskich
II miejsce – „Przybieżeli anieli….”, SP w Cmolasie
I miejsce – „Cudowna lampa Aladyna”, SP w Trzęsówce
Klasy I – III szkoły podstawowe:
III miejsce – „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”, SP w Jagodniku
III miejsce – „Bal u króla Baltazara”, SP w Ostrowach Baranowskich
II miejsce – „Rzepka, wspólna praca się opłaca”, SP w Ostrowach Tuszowskich
I miejsce – „A ja coś mam”, SP w Trzęsówce
Grand Prix – „W kurniku”, SP w Hadykówce.
Korzystając z obecności na gali wielu znamienitych gości,  uczniowie z Zespołu Szkół przywołali wspomnienia o przyszłych patronach naszej szkoły – Ojca Świętego Jana Pawła II oraz pisarza Zygmunta Nowakowskiego. Spotkanie z prozą publicysty zaprezentował obecnym Patryk Rajpold wygłaszając fragment felietonu pt. „Dokarmianie wiosny”. Uroczystość ozdobiły swoimi występami uczennice gimnazjum recytując wiersze Jana Pawła II.
Po przyznaniu wyróżnień dyrektor szkoły, pan Krzysztof Wrona, dokonał losowania wśród publiczności czterech płyt z prezentacjami XII Festiwalu Teatrów.
Galę zakończyło odśpiewanie hymnu Szkoły Podstawowej, którego autorem jest pan Ryszard Wrona – nauczyciel w Zespole Szkół w Trzęsówce.
Kolejne spotkanie ze sztuką teatralną już w listopadzie, serdecznie zapraszamy.
E. Wilk , J. Fryc

X FESTIWAL 2010

„Scena, to miejsce gdzie marzenia, chociaż na chwilę, przekuć można w rzeczywistość” – tymi słowami, które były mottem X Festiwalu, powitał publiczność Pan Dyrektor Krzysztof Wrona. Swoją obecnością Galę zaszczyciły następujące osoby: Ksiądz Prałat Tadeusz Kulig, Ksiądz Proboszcz Stanisław Majda,  Wicestarosta Wojciech Cebula, Radny Powiatu Ryszard Sukiennik, Radny Powiatu Krzysztof Sochacki, Wójt Eugeniusz Galek, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Sukiennik, Sekretarz Gminy Marian Posłuszny, radni: Jarosław Rzeszutek, Ryszard Warzocha, Grzegorz Fryc, Ryszard Gaweł, Wiesław Kosiorowski, Władysław Kwaśnik, Henryk Maciąg. Dyrektorzy:  Irena Kata –  z Zespołu Szkół w Woli Raniżowskiej, Halina Mokrzycka ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich, Małgorzata Styga ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Baranowskich, Justyna Augustyn ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce, Elżbieta  Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich, Dorota Terlaga ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku, Jacek Tyczka ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie, Józef Babiarz z Publicznego Gimnazjum w  Cmolasie, Katarzyna Brózda z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie, Edyta Kus-Mokrzycka – Dyrektor SOK w Cmolasie.
Pan wójt w swoim krótkim przemówieniu stwierdził, że to co ma miejsce na skromnych deskach trzęsowskiego teatru to zjawisko niespotykane nawet w skali województwa Po odczytaniu protokołu przez Panią Justynę Niepokój, pierwszą nagrodę dla najlepszego aktora wręczył sołtys wsi Cmolas, Krzysztof Sochacki . Odbiorcą nagrody okazał się Fabian Mycek. Nagrodę tę ufundował sam pan Krzysztof, a otrzymał ją wybrany przez niego aktor.
Wyróżnienia w kategorii aktor otrzymali następujący uczniowie:
Klaudia Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Colasie
Anna Lubera ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
Paweł Szalony z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Monika Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich
Michał Augustyn z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Tomasz Urban ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku
Kacper Lubach ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce
Kacper Mazur Ze Szjkoły Podstawowej w Cmolasie
Sylwia Maziarz ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
Jadwiga Maciąg ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich
Karolina Piechota z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie
Marcelina Gancarz z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Grand Prix w kategorii aktor otrzymała Katarzyna Stec z Gimnazjum w Woli Raniżowskiej
W kategorii REALIZACJA nagrodzono następujące przedstawienia:   Scenografia: „ Recepta na zdrowie” SP w Jagodniku„W świecie barw” ZS w Trzęsówce „List do mamy” ZS w Trzęsówce „Olbrzym samolub” SP w Cmolasie „Szanujmy sponsorów” ZS w Trzęsówce.
Kostiumy: „Mocium panie” Gimnazjum w Woli Raniżowskiej„Olbrzym samolub” SP w Cmolasie.
Reżyseria: „Prawdziwy przyjaciel” SP w Hadykówce „Olbrzym samolub” SP w Cmolasie
Muzyka: „Prawdziwy przyjaciel” SP w Hadykówce) „Olbrzym samolub” SP w Cmolasie   Wyróżnienia w kategorii przedstawienia klas I-III otrzymały następujące szkoły: SP w Porębach Dymarskich-  „Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej”, ZS w Trzęsówce – -„W świecie barw” , SP w Ostrowach Baranowskich -„ Kochany Mikołaju prosimy nie przyjeżdżaj do nas w tym roku” , SP w Jagodniku- „ Recepta na zdrowie”.
Pierwsze miejsce: SP w Cmolasie -„Kozucha kłamczucha” oraz SPw Hadykówce- „ Prawdziwy przyjaciel”
W kategorii klas gimnazjalnych przyznano następujące nagrody:
Wyróżnienie – dla ZS w Trzęsówce „Bog jest jak Bóg” III miejsce – Gimnazjum w Woli Raniżowskiej – „Mocium panie” II miejsce – Gimnazjum w Raniżowie – „Wesele Tetydy” I miejsce – Gimnazjum w Cmolasie – „Dzień na Olimpie”.
W kategorii przedstawienie IV-VI nagrodzono następujące szkoły: Wyróżnienie – dla ZS w Trzęsówce – „List do mamy” III miejsce – SP w Ostrowach Tuszowskich – „Mały Książę” , II miejsce – SP w Cmolasie  „Olbrzym samolub”,  I miejsce – ZS w Trzęsówce „Szanujmy sponsorów” .
Gala X Festiwalu Teatru to nie tylko wręczanie nagród, ale także występy naszych młodych artystów. Ania Chmielowiec uraczyła nas pięknym śpiewem, a Maciek Gacek przeniósł w niepowtarzalny świat muzyki poważnej. Mogliśmy także obejrzeć występ zespołu tańca towarzyskiego działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie i oklaskiwać przepiękne trio skrzypcowe. Podczas Gali nie zabrakło także wspomnień ze wszystkich dziesięciu Festiwali jakie mieliśmy okazje oglądać w ciągu tych minionych lat.
Małgorzata Mazur
 
Niedziela 9 stycznia, 2011 roku, to kolejny dzień, który przejdzie do historii naszej szkoły. To dzień Galii kończącej dziesiąty Festiwal Teatru w Trzęsówce. „Teatr, to miejsce gdzie marzenia, chociaż na chwilę, można przekuć w rzeczywistość” – tymi słowami, które były mottem X Festiwalu, powitał publiczność Pan Dyrektor Krzysztof Wrona. Swoją obecnością Galę zaszczyciły następujące osoby: ks. prałat Tadeusz Kulig, ks. proboszcz Stanisław Majda, ks. proboszcz Grzegorz Siciak, wice starosta Wojciech Cebula, radny powiatu Ryszard Sukiennik, radny powiatu Krzysztof Sochacki, wójt Eugeniusz Galek, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Sukiennik, sekretarz gminy Mariusz Posłuszny, radni: Jarosław Reszutek, Ryszard Warzocha, Grzegorz Fryc, Ryszard Gaweł, Wiesław Kosierowski, Wladysław Kwaśnik, Zbigniew Lubera, Krystyna Łakomy, Henryk Maciąg, Lidia Pietras, Ewa Tyczka, Jan Urban, Marian Zieliński, Władysław Zieliński, dyrektorzył: J. Matuła – Raniżów, I. Kata – Wola Raniżowska, H. Mokrzycka – Poręby Dymarskie, Małgorzata Styga – Ostrowy Baranowskie, J. Augustyn – Hadykówka, E. Dziedzic – Ostrowy Tuszowskie, D. Terlaga – Jagodnik, J. Tyczka – Cmolas, E. Urban – Cmolas, J. Babiarz – Cmolas, K. Brózda – Cmolas, E. Kus-Mokrzycka – Cmolas Pan wójt w swoim krótkim przemówieniu stwierdził, że to co ma miejsce na skromnych deskach trzęsowskiego teatru to zjawisko niespotykane nawet w skali województwa. Po odczytaniu protokołu przez p. Justynę Niepokój, pierwszą nagrodę dla najlepszego aktora wręczył sołtys wsi Cmolas, Krzysztof Sochacki, Fabianowi Myckowi. Nagrodę tę ufundował sam pan Krzysztof, a otrzymał ją wybrany przez niego aktor. Wyróżnienia w kategorii aktor otrzymali następujący uczniowie: Klaudia Zielińska, Anna Lubera, Paweł Szalony, Monika Dziedzic, Michał Augustyn, Tomasz Urban, Kacper Lubach, Kacper Mazur, Sylwia Maziarz, Jadwiga Maciąg, Karolina Piechota, Marcelina Gancarz. Grand Prix w kategorii aktor otrzymała Katarzyna Stec.  W kategorii REALIZACJA nagrodzono następujące przedstawienia:  Scenografia: „ Recepta na zdrowie” (Jagodnik) „W świecie barw” (Trzęsówka) „List do mamy” (Trzęsówka) „Olbrzym” (SP Cmolas) „Szanujmy sponsowów” (SP Trzęsówka) Kostiumy: „Mocium panie” (Wola Raniżowska) „Olbrzym” (SP Cmolas)  Reżyseria: „Prawdziwy przyjaciel” (Hadykówka) „Olbrzym” (SP Cmolas)
Muzyka: „Prawdziwy przyjaciel” (S.P. Hadywówka) „Olbrzym” (SP Cmolas)Wyróżnienia w kategorii przedstawienia klas I-III otrzymały następujące szkoły: SP Poręby Dymarskie- „Jaś i Małgosia” SP Trzęsówka -„W świecie barw” SP Ostrowy Baranowskie -„ Kochany Mikołaju prosimy nie przyjeżdżaj do nas w tym roku” SP Jagodnik- „ Recepta na zdrowie”  Pierwsze miejsce: SP Cmolas -„Kozucha kłamczucha” SP Hadykówka- „ Prawdziwy przyjaciel” W kategorii GIMNAZJUM przyznano następujące nagrody: Wyróżnienie – ZS Trzęsówka „Bog jest jak Bóg” III miejsce – Gimnazjum w Woli Raniżowskiej „Mocium panie” II miejsce – Gimnazjum w Raniżowie „Wesele Tetydy” I miejsce – Gimnazjum w Cmolasie „Dzień na Olimpie” W kategorii przedstawienie IV-VI nagrodzono następujące szkoły: Wyróżnienie – SP Trzęsówka „List do mamy” III miejsce – SP Ostrowy Tuszowskie „Mały Książę” II miejsce – SP Cmolas „Olbrzym” I miejsce – SP Trzęsówka „Szanujmy sponsorów”Gala X Festiwalu Teatru to nie tylko wręczanie nagród, ale także występy naszych młodych artystów. Ania Chmielowiec uraczyła nas pięknym śpiewem, a Maciek Gacek przeniósłw niepowtarzalny świat muzyki poważnej. Mogliśmy także obejrzeć występ zespołu tańca towarzyskiego działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie i oklaskiwać przepiękne trio skrzypcowe. Podczas Gali nie zabrakło także wspomnień ze wszystkim X Festiwali jakie mieliśmy okazje oglądać w ciągu tych minionych 10 latMałgorzata Mazur table.MsoNormalTable { font-size: 11pt; font-family: „Calibri”,”sans-serif”; }
 
Jak co tydzień zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Trzęsówce słowami” „Scena to miejsce, gdzie w sposób otwarty i jawny wypowiadać można najskrytsze myśli i sekrety”. Jako pierwsze wystąpiło Publiczne Gimnazjum w Cmolasie z przedstawieniem pt. „ Dzień na Olimpie”, dopingowane przez panią dyrektor Katarzynę Brózdę. Byliśmy świadkami odwiedzin na Olimpie przedstawicieli Gimnazjonu, którzy w krzywym zwierciadle pokazywał obyczaje współczesnych gimnazjalistów. Okazało się, że nawet bogowie nie radzili sobie z nadmiarem energii, „ciekawymi” pomysłami i niespożytą energią młodych ziemian. Co pobudziło do refleksji nad poczynaniami współczesnych gimnazjalistów. Przedstawienie przygotowane z udziałem pań Adeli Bajor, Anastazji Gancarz, Renaty Krakowskiej oraz Pana Tomasza Wilka. W podobnym nastroju odbyło się kolejne przedstawienie w wykonaniu uczniów z Gminnego Gimnazjum w Raniżowie. Akcja rozgrywała się także na Olimpie i udowadniała, że spory o to kto jest najpiękniejszy trwają od najdawniejszych czasów, a za obietnicę zdobycia najpiękniejszej kobiety na świecie można przekupić każdego „Parysa”. Grupę przygotowały panie Magdalena Suska, Małgorzata Krudysz i Iwona Florek.W innej scenerii toczyło się przedstawienie z Gimnazjum w Woli Raniżowskiej przygotowane przez aktorów z pomocą pani Edyty Olszowy. Tu uczniowie, w mistrzowski sposób, przenieśli nas w czasy Fredry i jego niezapomnianej „Zemsty”. Szkoda tylko, że przedstawili tak króciutki fragment tego ponadczasowego utworu. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzęsówce podjęli się trudnego zadania; odpowiedzi na pytanie kim jest i jakie miejsce w życiu współczesnego człowieka zajmuje Bóg. To pytanie nurtuje wszystkich: młodych, chorych, marzycieli, naukowców, a nawet księży. Ze sceny pada filozoficzna odpowiedź: Bóg jest jak Bóg. To również tytuł przedstawienia, które, sądząc po ciszy jaka panowała na sali, zmusiło niejednego do głębszej refleksji. To już koniec teatralnych zmagań w tym roku. Teraz wypada tylko czekać na werdykt jury… Niech wygrają najlepsi.Na koniec życząc zebranym zdrowych i wesołych świąt oraz zapraszając na galę, która odbędzie się 9 stycznia , jak co tydzień pożegnał wszystkich dyrektor Krzysztof Wrona. Do zobaczenia na GALI. Małgorzata Mazur
 
28 listopada 2010 roku w Zespole Szkół w Trzęsówce odbyły się teatralne przedstawienia w ramach X Gminnego Festiwalu Teatrów. Tego dnia zobaczyliśmy na scenie uczniów – aktorów ze szkół podstawowych. Na sali widowiskowo – sportowej zgromadzili się liczni goście: wójt gminy Cmolas pan Eugeniusz Galek, radni powiatowi, księża, dyrektorzy szkół,  emerytowani nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz opiekunowie grup teatralnych. Publiczność jak zwykle dopisała, co świadczy o tym, że zainteresowanie teatrem w Trzęsówce jest bardzo duże. Gospodarz przedsięwzięcia, dyrektor szkoły pan Krzysztof Wrona,  po powitaniu wszystkich gości, jury oraz złożeniu życzeń nowo wybranym samorządowcom, słowami „zostawmy artystę sam na sam z utworem, bądźmy dyskretni i nie szczędźmy braw” zaprosił do uczty teatralnej. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się grupa teatralna Żak z Porąb Dymarskich w spektaklu „ Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej”. Widowni ukazali się znani bohaterowie bajki – Jaś, Małgosia oraz Baba Jaga, ale w nieco innych rolach. Owszem, dzieci gubią się w lesie, ale chłopiec zachowuje się źle – głośno śpiewa, śmieci, rozpala ognisko. Małgosia napomina Jasia, jednak zuchwalec nie reaguje na dobre rady. Wtem zjawia się ekologiczna Baba Jaga, ekologiczna, bo jak sama mówi, ma w domu gazowe ogrzewanie. Chce ukarać chłopca, utuczyć go hamburgerami, pizzą i coca – colą, a następnie dać na pożarcie wilkom. W obliczu takiej przyszłości Jaś okazuje skruchę, przeprasza i obiecuje poprawę. Taka postawa satysfakcjonuje dziarską Babę Jagę. Publiczności spodobały się żywe dialogi, toteż nie szczędziła  gromkich braw. Grupa teatralna Maska z Ostrów  Tuszowskich przedstawiła fragmenty „ Małego Księcia”. Tytułowy bohater na słowa róży „ idź i bądź szczęśliwy, przepraszam za wszystko, będę czekać” opuszcza ją, by udać się w nietypową podróż. Podczas wędrówki po planetach spotyka różnych ludzi, których postępowania nie rozumie. Książę nie zapomina jednak o swej róży. Mimo, że przeżył rozczarowanie na widok ogrodu pełnego róż, uświadomił sobie, że jego kwiat jest jedyny na świecie. Młodzi aktorzy przypomnieli nam ważne prawdy „ …dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” W dalszej części występów zobaczyliśmy przedstawienie „ Kozucha –Kłamczucha”  w  wykonaniu grupy Skrzaty z Cmolasu. Jest to opowieść o pewnej niesfornej kozie, która poprzez kłamstwa doskonale radziła sobie w życiu. A że kłamstwo ma krótkie nogi, wyszły na jaw występki kozuchy. To z jej powodu gospodyni przepędziła sierotę, która troskliwie zajmowała się kozą.Kłamczucha była też powodem nieszczęścia lisa, którego pozbawiła domu podszywając się pod groźnego zwierza z żelaznymi rogami i kopytami. Dopiero jeż zdemaskował kozę. Wszystko skończyło się dobrze, jak w bajce, ale nauka z niej płynąca jest aktualna do dziś. Grupa teatralna Orlęta skupiająca uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Cmolasie zaprezentowała się w przedstawieniu zatytułowanym „ Olbrzym Samolub”. Jest to opowieść o chłopcu, który trochę pogubił się w życiu. Na jego sytuację rodzinną miało wpływ wiele czynników. Ojciec przebywał w Stanach Zjednoczonych, mama nie żyła. Na dodatek pokłócił się z kolegą. Wtedy sięgnął po książkę, a właściwie po bajkę. Zaczął czytać „ Olbrzyma Samoluba”, jednak nie skończył lektury, zasnął. W śnie pojawiły się personifikacje Śniegu, Gradu i Zimna. Następuje uwielbienie egoizmu, miłości własnej kosztem innych. Sen chłopca wpłynął na jego postępowanie, przeprosił kolegę, zadeklarował pomoc w przygotowaniu niespodzianki dla dzieci w hospicjum. Właśnie tam czyta chorym dzieciom „Olbrzyma Samoluba”. Uczniowie podkreślili, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak wiele dobrego może ona zdziałać w życiu innych. Na koniec występów na scenie swoje umiejętności aktorskie ujawnili uczniowie z Trzęsówki w przedstawieniu „ W świecie barw”. Rozpoczęło się ono piosenką „ Chodź, pomaluj mój świat…” i jak na zawołanie ukazał się malarz z paletą barw i pędzlem. Nagle stała się rzecz nieoczekiwana – kolory uciekły. Artysta poprosił wietrzyka o pomoc w ich odnalezieniu. Wietrzyk obiecał i dotrzymał słowa. Publiczność była świadkiem sporu kolorów o to , który z nich jest najważniejszy. Na szczęście spór został zażegnany. Spektakl bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa po jego zakończeniu. Dziecięca radość i żywiołowość udzieliła się wszystkim. Na tym zakończyły się przedstawienia, lecz to nie koniec festiwalu. Za tydzień zaprezentują się uczniowie klas gimnazjalnych. Zatem, do zobaczenia za tydzień. J. Fryc
Dzień 14 listopada z pewnością przejdzie do historii naszej małej podkolbuszowskiej wsi. Niedziela. Pomimo jesiennej pory wieczór bardzo ciepły. W Zespole Szkół, na sali widowiskowo-sportowej rozpoczął się X – jubileuszowy Festiwal Teatrów. Inicjator i gospodarz uroczystości, dyrektor szkoły, pan Krzysztof Wrona, rozpoczął – „Teatr jest oknem duszy – duszy aktora, duszy narodu, ducha czasów w których żyjemy”. Serdecznie powitał zgromadzonych gości: małych aktorów, opiekunów, reżyserów, rodziców. Publiczność dopisała, sala „pękała w szwach”. Nasz festiwal zaszczycili swoją obecnością liczni goście: wójt gminy Cmolas, pan Eugeniusz Galek; przewodniczący Rady Gminy, pan Stanisław Sukiennik; duchowni opiekunowie – ks. prałat Tadeusz Kulig, ks. kanonik Stanisław Majda, proboszcz tutejszej parafii; radni gminy Cmolas; dyrektorzy szkół; dyrektor gminnej biblioteki w Cmolasie, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie; sołtysi wsi wraz z panią sołtys z Jagodnika; emerytowani nauczyciele; przedstawiciele rodzimej firmy „Bujak”; redaktor Twojego Radia Cmolas, pan Jakub Augustyn; redaktor kolbuszowskiego „Korso”, pani Barbara Żarkowska oraz gość honorowy, pani Emilia Wąsowicz. W uroczystości uczestniczyli także jurorzy X Festiwalu Teatrów: – pani Katarzyna Cesarz, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Kolbuszowej – pani Justyna Niepokój, etnograf Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej – pan Artur Pruś – student Krakowskiej Szkoły Filmowej, twórca filmów fabularnych i dokumentalnych. Gospodarz imprezy nawiązał w swoim przemówieniu do spektaklu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Stefana Szmidta, który odbył się we wrześniu br. w Trzęsówce, na skraju parku podworskiego. W ten sposób historia zatoczyła koło: począwszy od działalności teatralnej Zygmunta Nowakowskiego (pisarza związanego z naszą wsią w okresie międzywojennym), który urządzał w tym miejscu przy dworze tzw. „święta pieśni” dla okolicznych szkół, poprzez edukację kulturalną pana Stanisława Wąsowicza, pani Czesławy Zygmunt, ks. prałata – patrona tych zmagań teatralnych, do założenia Festiwalu Teatrów, którego współtwórcą, oprócz pana Krzysztofa Wrony, był pan Janusz Tokarz. W tym roku, w tym samym miejscu, obok zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Anny, w magicznej scenerii wiekowych drzew odbyła się wspaniała sztuka w wykonaniu znanych aktorów filmowych i teatralnych. Współpomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nasz wójt, pan Eugeniusz Galek. W ten sposób doszło do poznania i „odkrycia” oddalonego od świata autostrad, pięknego zakątka Polski. Z kolei, w swojej mowie, pan wójt zaznaczył, że to zaszczyt, iż mógł być uczestnikiem wspomnianej uczty duchowej; w imieniu reżysera Stefana Szmidta złożył podziękowania na ręce dyrektora szkoły, za współpracę z aktorami, za przyjęcie ich do szkoły i stworzenie im „bazy pomocniczej”; podziękowania skierował też do publiczności, która licznie przybyła na wyżej wymienioną sztukę i X Festiwal Teatrów. Życzył małym aktorom owocnej pracy, a zgromadzonym – przyjemnego odbioru. Po części oficjalnej nastąpiły prezentacje pięciu spektakli teatralnych. Jako pierwsze wystąpiły maluchy ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku ze sztuką Na zdrowie. Wojtek – główny bohater – prowadził niezdrowy tryb życia: opychał się słodyczami, siedział ciągle przed telewizorem i komputerem. Nie słuchał rówieśników, którzy proponowali mu różne „aktywne” formy rozrywki. Po roku takiego postępowania utył i stał się ponury. Wezwany lekarz wypisał receptę: codziennie pięć minut gimnastyki w rytm miłej muzyki. Jaka nauka płynie z tej sztuki? Otóż: Chcesz być silny, nie chcesz chorować, musisz się często gimnastykować. Grupa Puchatek z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce zaprezentowała sztukę Prawdziwy przyjaciel. Wiadomo, że miś Puchatek bardzo lubił mleko, czekoladę i upajał się miodem. Kiedy wyjadł już swój zapas, poszedł do Królika pożyczyć tego specjału. Króliczek dał mu „co nieco”, ale w końcu miał dość wizyt przyjaciela, który pozbawił go wszystkiego miodu i postanowił się wyprowadzić. Kiedy miś dowiedział się o tym, przy pomocy Tygryska i innych zwierząt zdobył miód od pszczół i zaniósł go Królikowi z prośbą, aby się nie wyprowadzał. Zobaczyliśmy tu siłę przyjaźni. Puchatek poparł swoje starania słowami: Jesteś Króliczku najlepszym przyjacielem. Uczniowie z klas I-III z Ostrów Baranowskich – Krasnoludki – przedstawili sztukę Kochany Mikołaju, prosimy, nie przyjeżdżaj do nas w tym roku. Gdy zbliżały się święta Bożego Narodzenia w zamku św. Mikołaja był wielki ruch. Krasnoludki przynosiły listy od dzieci, pakowały prezenty, pomagały świętym je rozwozić. Jednak z roku na rok było coraz więcej zamówień na drogie prezenty. Mikołaj martwił się, bo trudno mu było spełnić te żądania. Pewnego razu podsłuchał rozmowę dzieci o tym, że w niego nie wierzą; stwierdził, że nie używają słów „proszę, dziękuję, przepraszam”, mają dużo prezentów a i tak nie są zadowolone. Wtedy krasnal przyniósł mu list od uczniów szkoły w Ostrowach Baranowskich, którzy podziękowali mu za wszystkie prezenty i prosili, aby w tym roku nie przyjeżdżał do nich, tylko udał się do dzieci biednych, głodnych, chorych… Św. Mikołaj odwiedzał ludzi potrzebujących, rozdając im cenne prezenty: lekarstwa, jedzenie, ziarna zbóż na siew, książki do nauki. Wreszcie podarował im Maleńką Miłość – Jezusa, który sieje radość i wzajemny szacunek. Mikołaj wrócił do swojego zamku zmęczony, ale zadowolony, bo pomaganie innym to wielka przyjemność. Z kolei grupa uczniów z kl. V ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce przedstawiła Epizod z królewskiego dworu – Szanujmy sponsorów. Daleko, w zamku nad urwiskiem, mieszkał król ze swoją piękną córką. Wielu chciało ją za żonę, lecz ojciec pilnował, aby nikt nieodpowiedni nie zawrócił w głowie uroczej królewnie. Niesforna księżniczka nie zważała na ojcowskie słowa i spotykała się potajemnie z młodym zakochanym w niej rycerzem. Kiedy poprosiła ojca o zgodę na małżeństwo, ten postanowił zamknąć ją w wieży. Los pomógł księżniczce – wieża runęła, bo od lat brakowało pieniędzy na remont. Skarbiec był pusty. Wtedy młody rycerz, ukochany księżniczki, poprosił władcę o jej rękę, oferując pokaźną sakiewkę z pieniędzmi. Król nie miał wyjścia i zgodził się na ożenek. Z bajki tej płynie żartobliwy morał – że należy szanować sponsorów. Na końcu pierwszego dnia X Festiwalu wystąpił zespół Niezapominajki – dziewczęta z kl. VI ZS w Trzęsówce ze sztuką List do mamy. Główna bohaterka Jola, siedząc przy stoliku, pisała list do zmarłej mamy. Była to opowieść o tęsknocie; dziewczynka wyobrażała sobie mamę, że wita ją, kiedy wraca ze szkoły i wszystko jej opowiada… Skarży się, że nikt jej nie lubi, nikt nie zaprasza do siebie, że czuje się samotna. Boi się, kiedy widzi pijanego ojca na ulicy, bo przez niego wraz z bratem musi się tułać… Wreszcie publiczność usłyszała krzyk rozpaczy: Dlaczego Bóg mi Cię zabrał? Dalej Jola wspomina koleżankę Baśkę, która chciała jej oddać swoją starą kurtkę; bohaterka poczuła się tym głęboko upokorzona i zawiedziona, że nie ma firmówki z Adidasa itp. Po chwili dziewczynka zasnęła nad stołem. Kiedy się obudziła, miała wypogodzoną twarz, a słowa skierowane do mamy mówiły, ze chociaż ona jest tak daleko – czuwa nad swoją córką, modli się za nią i nie pozwoli zrobić jej krzywdy. Nastrój głównej bohaterki, także jej myśli, ukazywał taniec – pantomima tworzący komentarz do monologu. W takt melodii aktorki przedstawiły narodziny życia, pojawienie się zła, samotność, wreszcie – zwycięstwo na ciemną naturą człowieka. Pojawiły się uśmiechy, odrzucenie masek, wszyscy członkowie kręgu zostali odmienieni… Na tym zakończyła się pierwsza niedziela widowisk teatralnych. Z niecierpliwością czekamy na następne. E. WilkGALA IX FESTIWALU TEATRóW
W TRZęSóWCE
„Opowiem ci o jednej z dróg, którą już kiedyś ktoś szedł…”- pieśnią z filmu „Stara Baśń” w festiwalowy klimat teatrów wprowadziła widzów, licznie zebranych na sali widowiskowo-sportowej, Beata Wrona, niedawna absolwentka naszej szkoły.„Magia teatru jest w nas wszystkich, sztuka w tym, by ją wydobyć”- tymi słowami rozpoczął powitanie gości dyrektor szkoły i organizator Festiwalu – Pan Krzysztof  Wrona.
Tegoroczną Galę swoją obecnością uświetnili:Poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Chmielowiec,
Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Marek Dworak,
Ks. Prałat Tadeusz Kulig,
Pan Stefan Wrzask, radny powiatu kolbuszowskiego, sponsor słodyczy dla aktorów,
Wójt gminy Raniżów, Pan Jan Niemczyk,
Wójt gminy Cmolas, Pan Eugeniusz Galek,
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas, Pan Stanisław Sukiennik,
Sekretarz gminy Cmolas, Pan Marian Posłuszny,
Sołtys Trzęsówki i radny gminy Cmolas, Pan Ryszard Sukiennik,
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury w gminie Cmolas, Pan Ryszard Warzocha,
Sołtys wsi Cmolas, Pan Krzysztof SochackiSerdeczne słowa powitania, gospodarz festiwalu, Pan Krzysztof Wrona, skierował do dyrektorów i nauczycieli niosących kaganek oświaty na niwie teatralnej. To oni przez te wszystkie lata wyzwalali w uczniach-aktorach twórcze działanie dostarczające głębokich przeżyć artystycznych zarówno uczestnikom jak i widzom. Byli to:
Delegacja nauczycieli z Raniżowa, Panie Anna Matuła i Mieczysława Kozak,
Dyrektor z Ostrów Baranowskich, Pani Małgorzata Styga oraz Panie Bożena Mielczarek i Danuta Gacek, Dyrektor szkoły w Porębach Dymarskich Pani Halina Mokrzycka
Dyrektor szkoły w Hadykówce, Pani Justyna Augustyn,
Dyrektor szkoły w Jagodniku, Pani Beata Kitrys wraz z Paniami Katarzyną Kubińską i Anną Kużma,
Dyrektor szkoły w Ostrowach Tuszowskich, Pani Elżbieta Dziedzic oraz Panie Bożena Stajniak i Alicja Bańka,
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cmolasie Pan Józef Babiarz oraz nauczyciele Pani Adela Bajor i Pan Tomasz Wilk,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cmolasie Pan Jacek Tyczka, dyrektor Pani Edyta Urban oraz Panie: Halina Magda, Barbara Płaza, Pan Marek Wilk.
Pani Joanna Ozimek z Biblioteki Gminnej w Trzęsówce,Wielkie słowa uznania należą się tym, którzy za pomocą kultury żywego słowa, ruchu, gestów, światła rozwijają u młodzieży zdolności aktorskie, recytatorskie, estetyczne, taneczne. IX Festiwal zaszczycili więc goście:
Pani Katarzyna Cesarz, dyrektor Powiatowego centrum Kultury w Kolbuszowej,
Pani Edyta Kus-Mokrzycka – dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie,
Panie Karolina Słomka i Katarzyna Panek i Pan Paweł Kaczor, instruktorzy grup młodzieżowych z Kolbuszowej,
Przewodnicząca Rady Rodziców w Trzęsówce, Pani Małgorzata Chmielowiec,
Pani Maria Rzeszutek, kierownik zespołu ludowego „Cmolesianie”,
Kapela ludowa „Raniżowianie”,
Pani Regina Luboch, redaktor „Korso” – tygodnika, który patronuje od lat sztuce teatralnej w naszej szkole,
Przedstawicieli firmy przewozowej Państwa Bujaków, którzy za darmo dowożą aktorów na występy,
Pani Henryka Misiak – organizator techniczny,
Pani Ewa Miroś – kronikarz Festiwalu,
Pan Wojciech Zagroba – twórca prezentacji komputerowych i współtwórca płyt z występami dzieci.Nad realizacją przedstawień i całokształtem Festiwalu pracowali z sercem nauczyciele i pracownicy ZS w Trzęsówce, obecni w komplecie na Gali.
Jak co roku Festiwal Teatrów oglądało i oceniało profesjonalne jury:
Pan Wojciech Kwiatkowski (nieobecny na Gali z powodów zawodowych),
Pani Agnieszka Bałchan i Katarzyna Dypa.
Zdaniem jury tegoroczny poziom występów teatralnych ocenić można jako wysoki.
Przez cztery niedziele trwania IX Festiwalu obejrzeć mogliśmy 13 przedstawień, w których zaprezentowało się 198 aktorów. W kształtowanie sceniczne młodych aktorskich talentów włączyło się 31 nauczycieli i opiekunów. Wielkie podziękowania należą się rodzicom, dzięki którym scenografia przyciągała wzrok, a kostiumy lśniły coraz bardziej profesjonalnym blaskiem. Festiwalowa publiczność, która we wszystkie niedziele wypełniała szczelnie salę, swoimi brawami dodawała młodym aktorom skrzydeł, wyzwalała w nich możliwości kreacyjne, sprawiała, że w swoich rolach czuli się jak ryby w wodzie.
Bardzo duży wpływ na rozwój teatru mają sponsorzy, ludzie dobrej woli, którzy wspomagają go finansowo, poświęcają mu swój czas, pomagają w jego realizacji. Dzięki reklamie sprawiają, że wychodzi on poza obręb naszej szkoły, gminy, powiatu…
Galę uświetniały swoimi występami zespoły tańca nowoczesnego działającego przy Miejskim domu Kultury w Kolbuszowej: grupa KOLIBBY, zespół KONTRA oraz grupa DANGERS SQUAD.
Zupełnie inna muzykę zaprezentowała kapela ludowa ”Raniżowianie”, która pozwoliła zebranym wrócić do korzeni, odkurzyć to, czym żyły na co dzień pokolenia przeszłe. W utworach „Jadą chłopcy spod Rzeszowa”, „My są chłopcy z Raniżowa” pozwalają żyć polskiej muzyce regionalnej, tak bliskiej naszemu sercu.
W radosny nastrój płynący z samego życia i codzienności wiejskiej wprowadziła gości Pani Maria Gul z Cmolasu, która w „Skeczu unijnym” pokazała „prawdziwą” drogę chłopa polskiego do Europy.
Uroczystość niedzielną ozdabiały swoimi występami młode talenty z naszej szkoły: Monika Magda w piosence „Radość najpiękniejszych dni”, Maciej Gacek w piosence „|Jeden moment i Anna Chmielowiec w utworze „Jaka róża, taki cierń”.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w obecnej chwili, w tak „wirtualnym” świecie wypełnionym dużą ilością filmów i gier komputerowych dla dzieci, trudno jest przybliżyć uczniom pojęcie sztuki. Wszak jest ona otwarciem na drugiego człowieka, zaspokaja potrzeby psychiczne jednostki i odgrywa poważną rolę w rozwoju jej osobowości.
Docenił to poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Chmielowiec, który podkreślił, że teatr jest kształtowaniem charakterów i talentów młodego pokolenia; obiecał, że w najbliższym czasie posłowie Rzeczypospolitej z trybuny sejmowej usłyszą o teatrze w Trzęsówce.
Rozwój teatru w naszej szkole docenił także Wizytator Kuratorium Oświaty, Pan Marek Dworak, który dziękował aktorom i organizatorom za wkład pracy, za umiejętność zaprezentowania siebie w pełnieniu danych ról, życzył im dalszych sukcesów w Nowym Roku, a na ręce dyrektora szkoły złożył upominek – pomoce dydaktyczne.
Z kolei Pan Wójt Eugeniusz Galek pogratulował wszystkim nagród i wyróżnień; nauczycielom, dyrektorom i rodzicom złożył podziękowania za tak wspaniałą młodzież, za występy – nektar dla ducha;życzył jednoczśnie społeczności szkolnej sukcesów na niwie sportowej, kulturalnej, muzycznej i oczywiście teatralnej. Wyraził nadzieję, że jak co roku będziemy spotykać się tu – na deskach teatru w Trzęsówce.
Wszystko co dobre, miłe i piękne, ma swój początek i koniec. Prowadzący uroczystość – Beata wrona i Radek Wierzbicki z Twojego radia Cmolas wyrazili życzenie, aby nieść dalej sztukę do ludzi, tworzyć nowe relacje z nimi, wtedy teatr wyzwoli w nas uczucie szczęścia i zadowolenia.
Na zakończenie Gali perły aktorskie: Beata Wrona z chórem dziecięco-młodzieżowym z naszej szkoły wykonali utwór muzyczny „Kolęda płynie z wysokości”. Jednocześnie dyrektor szkoły, Pan Krzysztof Wrona pożegnał wszystkich gości i zaprosił na X Festiwal Teatrów – jubileuszowy, który będzie niebawem, bo już za…rok.
E.Wilk

Jury IX Festiwalu Teatrów przyznało następujące nagrody:
Kategoria I-III
I miejsce – SP Jagodnik „Szanuj przyrodę”
II miejsce – SP Trzęsówka „Kosmici w bibliotece”
III miejsce – SP Cmolas „Zdrowy Czerwony Kapturek”
Wyróżnienie – SP Poręby Dymarskie „Jaś i Małgosia”
Wyróżnienie – Ostrowy Baranowskie „Witajcie w naszej bajce”
Wyróżnienie – Ostrowy Tuszowskie „O księznicce Mazence”
Kategoria IV-VI
Grand prix IX festiwalu SP w Cmolasie „Na podwórku”
I miejsce – SP Hadykówka „Zielony Gil”
wyróżnienie – SP Trzęsówka „O księciu Ludwiczku”

Kategoria Gimnazja
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie „Czym skorupka za młodu nasiąknie”
II miejsce – Gminne Gimnazjum w Raniżowie  „Kuchnia francuska”
III miejsce – Trzęsówka Aktyw biblioteczny „Romeo i Julia”
Wyróżnienie – Publiczne Gimnazjum w Trzęsówce „Oskar i Róża”
Nagroda za reżyserię – Grzegorz Wójcicki SP Hadykówka „Zielony Gil”
Nagroda za muzykę – Gimnazjum Cmolas „Czym skorupka za młodu nasiąknie”
Nagroda za kostiumy i scenografię – SP Hadykówka „Zielony Gil”
Nagrody dla aktorów:
Brygida Bujak – SP Cmolas „Na podwórku” – LIS
Klaudia Urban – SP Cmolas „Na podwórku” – KURA
Michał Łakomy – Gimnazjum Trzęsówka „Oskar i pani Róża” – OSKAR
Karolina Kaczor – Gimnazjum Trzęsówka „Oskar i pani Róża” – PANI RóŻA
Patryk Majcher – Gimnazjum Raniżów „Kuchnia francuska” – KUCHARZ ERNEST
Sylwia Maziarz – SP Ostrowy Tuszowskie „O niescęśliwej  księznicce  Mazence” – KSIŻęNICZKA MARZENKA
Karolina Rzeszutek – SP Ostrowy Tuszowskie „O niescęśliwej księznicce Mazence” –  JAPONKA
Nikodem Wilk – SP Cmolas „Zdrowy Czerwony Kapturek” – WILK
Michał Furdyna – Gimnazjum Cmolas „Czym skorupka za młodu nasiąknie” ­ GIMNAZJALISTA W CZERWONEJ KOSZULI

Festiwal 2006-2007
W dniu 14. 01 .2007 roku w Zespole Szkół w Trzęsówce odbyła się Gala VI Festiwalu Teatrów, Przedstawień i Widowisk gminy Cmolas. Galę rozpoczęto kolędą “Mizerna, cicha” w wykonaniu uczennicy z gimnazjum Zespołu Szkół Beaty Wrona. Następnie pan dyrektor Krzysztof Wrona przywitał wszystkich obecnych na tegorocznej Gali, na czele z zaproszonymi gośćmi: posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewem Chmielowcem, księżmi z parafii Trzęsówka, przewodniczącym Rady Powiatu panem Tadeuszem Kopciem, vice przewodniczącym Rady Powiatu, panem Stefanem Orzechem, Starostą Powiatu panem Józefem Kardusiem,sekretarzem gminy Dzikowiec, panią Augustyną Plaza oraz wójtem gminy Cmolas, panem Eugeniuszem Galkiem. Pan dyrektor podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu, wręczając im imienne podziękowania, a także płyty DVD z zapisem wszystkich przedstawień tej edycji Festiwalu, po czym rozpoczęło się wręczanie nagród w kategorii “Aktor”. W tym roku przyznano 15 wyróżnień dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wyróżnieni ze szkół podstawowych to:

 • grupa ”Pomyłka, proszę mówić dalej”- wyróżnienie za najlepszą zespołową grę aktorską
 • Małgorzata Hodor
 • Anna Chmielowiec
 • Agnieszka Róg
 • Aneta Rzeszutek
 • Michał Łakomy
 • Weronika Miroś
 • Natalia Gawrońska
 • Katarzyna Jóźwik
Osoby nagrodzone z gimnazjum to:
 • Paweł Porębski
 • Magdalena Dębiak
 • Aleksandra Czachor
 • Mateusz Furdyna
 • Małgorzata Magda
 • Wojciech Kubik Grand Prix w tej kategorii otrzymał Mateusz Chmielowiec z Zespołu Szkół w Trzęsówce wszystkich nagrodzonych zaproszono na scenę do wspólnego zdjęcia z panem Posłem Zbigniewem Chmielowcem.
Przerwy pomiędzy kategoriami uprzyjemniły wszystkim występy zespółów taneczny działających przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, dla których choreografie opracowuje Pani Anna Jamróz. Następnym punktem Gali było rokroczne losowanie terminów przedstawień na następny Festiwal. Losowano terminy dla szkół podstawowych i gimnazjów. W pierwszej kolejności wystąpią szkoły podstawowe: 18 listopada: klasy IV – VI z Zespołu Szkół w Trzęsówce, SP w Ostrowach Tuszowskich, Cmolasie i Porębach Dymarskich. 25 listopada: klasy I – III z Zespołu Szkół w Trzęsówce, SP w Hadykówce, Jagodniku i Ostrowach Baranowskich. Terminy wystąpień gimnazjów to: 2 grudnia: Zespół Szkół w Trzęsówce oraz Publiczne gimnazjum w Cmolasie, 9 grudnia: “Aktyw” biblioteczny
Po losowaniu nastąpiło wręczenie nagród w kategorii “Najlepsza realizacja” Kategorię podzielono na trzy podkategorie: muzyka, kostiumy oraz scenografia. W podkategorii “muzyka” wyróżniono przedstawienia:
 • “ Turniej Poetów”- SP Hadykówka
 • “Szewczyk Dratewka”- SP Ostrowy Baranowskie
 • “ Książę szuka żony”- ZS w Trzęsówce W podkategorii “kostiumy” wyróżniono przedstawienia
 • “ Kosmiczni poszukiwacze zdrowia”- ZS w Trzęsówce
 • “Szewczyk Dratewka” – SP Ostrowy Baranowskie
 • “ Kobieta da sie lubić”- “ Aktyw” biblioteczny z Trzęsówka Wyróżnieni w podkategorii “ scenografia” to;
 • “Znani bohaterowie inaczej” -Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
Po wręczeniu wyróżnień kabarecik z ZS w Trzęsówce przedstawił „ Jeden dzień z życia koloni”, po czym nastąpiło wręczenie nagród w kategorii”Najlepsze przedstawienie”. Nagrodzeni w kategorii klas I – III :
III miejsce ex aequo przedstawienia:”Śpiąca królewna w naszym wydaniu, czyli spojrzenie w lustro”- SP Poręby Dymarskie, oraz “ Jak wiedźma Zula, po świecie hula”- SP Jagodnik II miejsce “ Szewczyk Dratewka”- SP Ostrowy Baranowskie, I miejsce “ Kosmiczni poszukiwacze zdrowia”- ZS w Trzęsówce Grand Prix w tej kategorii otrzymało przedstawienie “ Jaś i Małgosia”- SP Hadykówka Po rozdaniu nagród po raz kolejny wystąpił zespół taneczny z Domu Kultury w Kolbuszowej. Nagrodzeni w kategorii klas IV – VI:
III miejsce “ Kopciuszek”- SP Ostrowy Baranowskie II miejsce “ Był taki kwiat”- ZS w Trzęsówce I miejsce “ Turniej Poetów – SP Hadykówka Grand Prix w kategorii klas IV – VI otrzymało przedstawienie “Dziecko, jak puzzle”- SP Cmolas
Ostatnia kategoria to klasy gimnazjalne,w których wyróżnieni to:
III miejsce “ Kobieta da sie lubić”- “Aktyw” biblioteczny II miejsce “Znani bohaterowie inaczej”- Publiczne Gimnazjum w Cmolasie I miejsce “ Królewicz szuka żony” – ZS w Trzęsówce Grand Prix w tej kategorii otrzymało przedstawienie ” Z pamiętnika Adama i Ewy”- gimnazjum z Wilczej Woli
Na zakończenie Gali wystąpiły w duecie Beata Wrona i Anna Chmielowiec uczennice naszej szkoły, którym w pieśni “Znak pokoju” towarzyszył chór z klas IV – VI. W trakcie wykonywanego utworu, pan dyrektor Krzysztof Wrona dokonał zamknięcia VI Festiwalu Teatrów, Przedstawień i Widowisk gminy Cmolas. Na tym zakończono Galę VI Festiwalu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny Festiwal, i już dziś wszystkich na niego serdecznie zapraszamy.
Łukasz Magda

Festiwal 2005-2006
Zakończył się V Festiwal Teatrów i Widowisk Gminy Cmolas. Uroczystość odbyła się 15 stycznia 2006 roku. Rozpoczęła się występem Beaty Wrony, która zaśpiewała piosenkę Celine Dion z filmu ”Titanic”. Następnie dyrektor naszej szkoły powitał wszystkich zebranych gości, a w szczególności: pana posła Zbigniewa Chmielowca, senatora Stanisława Maziarza, wójta Eugeniusza Galka i wielu innych ważnych dla nas postaci, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W dalszej kolejności rozdano nagrody w kategorii najlepszy aktor. Wyróżniono czternastu uczniów, z czego naszej szkole przypadło ich pięć. Otrzymali je: Monika Magda za rolę anioła, Łukasz Magda za rolę księdza w przedstawieniu „Z życia do życia”; Klaudia Szalony – czarownica w sztuce pt. „Szewczyk Dratewka”; Justyna Stępień,Beata Wrona za udział w przedstawieniu „Chłopcy z żelaza”. Przyznano również dwie nagrody Grand Prix w kategorii najlepszy aktor: Karolina Piechota z przedstawienia „Szanowny panie redaktorze” w kategorii klas podstawowych; Urszula Magda za rolę siostry zakonnej w przedstawieniu „Z życia do życia”. Później odbyło się losowanie terminów, w jakich wystąpią dane szkoły w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 19 listopada 2006 roku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce zaprezentują się nam 27.XI, a gimnazjaliści 10.XII. W krótkiej przerwie wystąpiła Ania Chmielowiec wraz z zespołem, która zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna Panna”. W kategorii realizacja, przedstawienia z Trzęsówki zostały również docenione. „W krainie cudowności” zdobyło nagrodę za oprawę muzyczną oraz gimnazjaliści za scenariusz. Następnie zaprezentowała się grupa dziewcząt z kl. II i III w piosence „Do siego roku”. Później przyszedł czas na przyznanie nagród dla najlepszych przedstawień. Kategoria klas I – III III miejsce – Szkoła Podstawowa z Ostrów Baranowskich za inscenizację wierszy Juliana Tuwima i Szkoła Podstawowa z Trzęsówki za przedstawienie „Szewczyk Dratewka”. II miejsce – „Wakacje z duchami” dla uczniów z Jagodnika I miejsce – „Jędrek Jeżyk” ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich. Grand Prix przyznano Szkole Podstawowej z Hadykówki za przedstawienie pt. „Pszczółka Maja”. Kategoria klas IV – VI III miejsce – Zespół Szkół w Trzęśówce za przedstawienie „W krainie cudowności”. II miejsce – Szkoła Podstawowa z Hadykówki za sztukę pt. „Szanowny panie redaktorze”. I miejsce – Szkoła Podstawowa z Cmolasu za przedstawienie „Rodzina Cudnalińskich”. W tej kategorii nie przyznano nagrody Grand Prix. Kategoria – klasy gimnazjalne II miejsce – gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej za przedstawienie „Ale temat, ale temat” i przedstawienie „Chłopcy z żelaza” z aktywu bibliotecznego działającego w Trzęsówce. I miejsce – „Kocie historie” – Zespół Szkół w wilczej Woli. Grand Prix zdobyła sztuka pt. ‘Z życia do życia” zaprezentowana przez uczniów z naszego gimnazjum. Na zakończenie gali Dorota Reguła zaśpiewała piosenkę pt. „Pozwól mi Panie”. Bardzo cieszymy się, że starania naszych uczniów zostały docenione i podtrzymaliśmy tradycje lat minionych zdobywając Grand Prix w kategorii najlepszy aktor i najlepsze przedstawienie w kategorii gimnazjum. Urszula Magda, Karolina Depa

FESTIWAL 2004-2005 Czwarty festiwal teatrów , przedstawień i widowisk , który uroczyście zakończył się w pierwszą niedzielę stycznia br. wyróżniał się liczbą nagrodzonych aktorów i całych grup teatralnych . W kategorii klas 0-III : wyróżnienie otrzymało przedstawienie „Bajka o rybaku i złotej rybce ’’ w wykonaniu zespołu ,,Krasnoludki ’’ ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Baranowskich 3 miejsce przypadło dla ,,Ostrowiaczków ’’ ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich z przedstawieniem ,, Brzydkie Kaczątko ’’ 2 miejsce zajęło przedstawienie ,, Pampilio’’ w wykonaniu zespołu teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce 1 miejsce –Szkoła Podstawowa w Jagodniku ,,Miłość , przyjaźń , rozmowy czy … telewizor kolorowy , czyli dzień bez telewizora ’’ w wykonaniu grupy ,, Jagódki ’’ Grand Prix otrzymało przedstawienie ,,Baśń higieniczna o Królewnie Śnieżce ’’ w wykonaniu ,, Śnieżynek ’’ z Porąb Dymarskich Klasy IV-VI: wyróżnienia dla teatrzyku ,, Baj’’ działającego przy bibliotece w Trzęsówce oraz teatrzyku ,, Żak ’’ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich z przedstawieniem pt. ,, Baśń o panowaniu zdrówka’’ 3 miejsce otrzymała klasa VI z ZS w Trzęsówce z przedstawieniem pt. ,,Ziemia jest jedna ’’ 2 miejsce zajęło przedstawienie ,, U nas w telewizji ’’ w wykonaniu zespołu ,,Maska’’ ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich 1 miejsce dla zespołu ,, Słówka ’’ z Hadykówki za przedstawienie ,, W oparach absurdu , czyli świat widziany oczyma Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Tadeusza Boy- Żeleńskiego’’ Grand Prix otrzymało przedstawienie ,, Akademia Pana Kleksa ’’ w wykonaniu zespołu ,, Kleksomaniacy ’’ z Cmolasu Gimnazjum : 2 miejsce otrzymało przedstawienie ,, A to Polska właśnie ’’ w wykonaniu kabaretu ,,Gites ’’ z gimnazjum w Dzikowcu 1 miejsce dla kabaretu ,, Szpila ’’ z gimnazjum w Cmolasie za przedstawienie ,,Polaków portret własny ’’ Grand Prix otrzymała grupa teatralna z ZS w Trzęsówce za przedstawienie ,,Świętoszek w XXI w. ’’ Grand Prix wręczono również dwóm najbardziej utalentowanym aktorom. Zaszczyt ten przypadł : Dominice Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce za rolę Madam w przedstawieniu ,, W oparach absurdu … ’’ oraz Karolinie Wilk z ZS w Trzęsówce za rolę Tartuffe’a w przedstawieniu ,, Świętoszek w XXI w. ’’