Program Stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 /realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/

W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczył i otrzymał stypendium Patryk R. z klasy III gimnazjum. Dzięki wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu naszemu uczniowi udało się wykonać wiele ciekawych rzeczy.

Platformę komputerowa służąca do projektów elektronicznych i do nauki programowania (Raspberry Pi wraz z osprzętem) udało się wykorzystać m.in. do wykonania:

  • wykonania i zaprogramowania stacji pogodowej z wykorzystaniem czujników temperatury, ciśnienia i wilgotności
  • serwera plików opartego o protokół SAMBA
  • wykonania robota „światłoluba”
  • wykonania serwera WWW
  •  …

IMG_8394 IMG_8393 IMG_8392 IMG_8391 IMG_8389 IMG_8388 IMG_8387 IMG_8386 IMG_8384

 

 

 –  2012 / 2013  –

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W roku szkolnym 2012/2013 we współpracy z panią Eweliną Piętą uczestniczyłem w realizacji projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  Dzięki wykorzystaniu zakupionego w ramach stypendium sprzętu miałem możliwość wykonania wielu ciekawych obserwacji, a także poszerzenia wiedzy z zakresu fizyki, a szczególnie astronomii.  Rezultaty pracy przedstawiam poniżej.

CSC_0040

DSC_0035

platformakomputerowasłużącadoprojektówelektronicznychidonaukiprogramowania