Pliki i dokumenty

Pliki do pobrania

Dokumenty szkolne

Zestaw podręczników na rok szkolny-2022-2023

Regulamin_przebywania_na_terenie_Szkoły_Podstawowej_w_Trzęsówce

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej_2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – SP[PDF]

Ceremoniał  [.pdf]

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZĘSÓWCE – 2017 [PDF]

Rada Rodziców – regulamin
Regulamin wycieczek
Regulamin szatni
Regulamin dyżurów w klasach
Regulamin dyskotek szkolnych
Regulamin biblioteki

Program rozwoju szkoły
Program profilaktyki
Zasady korzystania z otrzymanych podręczników szkolnych
Hymn Szkoły Podstawowej w Trzęsówce
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

 

Wzory pism

Wniosek o przyjecie do szkoły / przedszkola – 2022 [pdf]
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019
Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły_2018
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2014-02 [.pdf] [.doc] [.odt]
Regulamin festiwalu teatrów 2022 [pdf]
Formularz Zgłoszenia na Festiwal Teatrów[.PDF]
Zgoda na przetwarzanie – Festiwal Teatrów

Przedmiotowe systemy oceniania

PSO- angielski-klasa III
pso-fizyka
Aneks-pso-fizyka
PSO_geografia
PSO_j.polski
aneks j.polski
PSO_z_Plastyki
PSO_z_religii
PSO_informatyka
PSO-matematyka
PSO-matematyka-aneks
PSO-technika
PSO historia-wos, Aneks
PSO-WF-4-8
Kryteria oceniania uczniów klas I-III
PSO_język_niemiecki_1_z_2
PSO_język_niemiecki_2_z_2
PSO-chemia
PSO J.Angielski klasa IV, V, VIII A
PSO J. Angielski klasa  I,II
PSO-angielski-klasy pozostałe
PSO-muzyka
PSO-EDB