Świetlica

Zapraszamy uczniów i rodziców do korzystania ze świetlicy szkolnej.

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00.

Zapisy do świetlicy u wychowawcy świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.

Zapraszamy

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin świetlicy [PDF]

 Prośba o jednorazową opiekę [PDF]

 Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ_2018 [PDF]

 

Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00.