Sprzątanie świata

W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w finale Ogólnopolskiej Akcji – Sprzątanie Świata – Polska. W akcji uczestniczyło 85 uczniów klas I-VIII oraz 35 dzieci z zerówki i oddziału przedszkolnego. Starsi uczniowie zbierali odpady wzdłuż terenów przylegających do głównych dróg przebiegających przez Trzęsówkę, natomiast najmłodsze dzieci sprzątały teren wokół szkoły. Łącznie zebrano 6 worków z metalami i tworzywami sztucznymi, 6 worków ze szkłem oraz 4 worki z odpadami papierowymi.

smart
smart
smart