AKADEMIA KREATYWNOŚCI – TANIEC WYZWALA W LUDZIACH TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE

Nasza szkoła po raz pierwszy podjęła starania o otrzymanie grantu w ramach projektu AKADEMIA KREATYWNOŚCI Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce w Kolbuszowej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy środki finansowe, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla instruktora zajęć taneczno-rytmicznych. Pierwsze zajęcia już się odbyły. Grupa 15-stu dziewcząt z klas IV-VIII ćwiczy pod czujnym okiem pani Karoliny Majdan-Soleckiej.