Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2024/2025

Drodzy ro­dzi­ce !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce informuje, że od 26 lutego do 15 marca 2024 r. przyjmujemy zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

W dniach od 3 do 14 czerwca 2024r. odbędzie się postępowanie uzupełniające.

Uzu­peł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek-zgło­sze­nie dziec­ka należy złożyć w sekretariacie szkoły albo przesłać skan wnio­sku pocztą elek­tro­niczną na adres: zstrz@wp.pl

W naszej szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna w godz. 7.00 – 16.00.

Zainteresowanych rodziców z dziećmi zapraszamy do szkoły w dogodnych godzinach.

Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce re­kru­ta­cji za­wie­ra: Za­rzą­dze­nie Nr 857/24 Wójta Gminy Cmolas z dn. 18.01.2024r.

Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA.