Mickiewicz w klasie VII

Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy VII odczytali II część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Ludowy obrzęd „dziadów” praktykowany przed laty posłużył autorowi do napisania utworu, który jako lektura obowiązkowa zagościł w szkołach.
Zaimprowizowana inscenizacja przebiegała w bardzo klimatycznym nastroju, ponieważ zadbano o rekwizyty i wystrój sali.
Sposób w jaki młodzież zapoznaje się z takimi utworami ma bardzo duże znaczenie. Dzięki takim lekcjom lepiej zapamiętuje treść i wymowę utworu.