Obchody Dnia Patrona

19 października obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Trzęsówce. Dokładnie 10 lat temu, staraniem ówczesnego dyrektora szkoły p. Krzysztofa Wrony, Zygmunt Nowakowski stał się patronem uczniów w Trzęsówce.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Szczęcha w kościele parafialnym pw. św. Anny. Następnie wszyscy udali się na teren szkoły, gdzie zostało zasadzone drzewo- jawor, któremu zostało nadane imię byłej, wieloletniej dyrektor szkoły p. Czesławy Zygmunt. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pamiątkowa tablicą patrona, a później wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Tam pani dyrektor Małgorzata Sitko powitała zaproszonych gości: wójta p. Eugeniusza Galka, byłego dyrektora szkoły Krzysztofa Wronę, radnych p. Andrzeja Bujaka, p. Waldemara Zielińskiego, sołtysa wsi p. Lesława Lipczyńskiego, proboszcza parafii Krzysztofa Szczęcha, emerytowanych pracowników szkoły: p. Celinę Bańka, p. Jadwigę Krupa, p. Janinę Sukiennik, p. Zygmunta Piotrowskiego oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przybliżający postać Zygmunta Nowakowskiego, człowieka wykształconego, pisarza, aktora, patrioty zakochanego w Polsce i Krakowie, a także… w piłce nożnej. To dzięki niemu Trzęsówka wiele zyskała. Wspomagał wieś przyczyniając się do jej rozwoju, a na sercu leżało mu dobro tutejszych dzieci. Dziś, chociaż świadków tych wydarzeń już nie ma, została pamięć po Zygmuncie Nowakowskim, którą społeczność szkolna wciąż podtrzymuje. Kolejne pokolenia wkraczające w progi szkoły poznają jej historię i patrona. Tak jak dzieci z klasy pierwszej, które w tym dniu zostały oficjalnie pasowane na uczniów szkoły. Z tej okazji otrzymały upominki przygotowane przez rodziców i p. wójta Eugeniusza Galka oraz Samorząd Uczniowski. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w obchodach rocznicowych: gościom, rodzicom oraz uczniom. Radzie Rodziców składamy podziękowania za słodki poczęstunek.