Wycieczka uczniów klas I-III do kina .

28 września 2022r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do kina Cinema 3D w Mielcu. W programie było obejrzenie filmu fabularnego pt. „King. Mój przyjaciel lew.” Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy zaginionego lwiątka, którym zaopiekowała się mała Ines. Film uczył wrażliwości na krzywdę zwierząt, ukazywał piękno przyjaźni, odwagi oraz determinacji w dążeniu do celu. Podczas wyjazdu dzieci nauczyły się jak zachowywać się w środkach komunikacji oraz w kinie. Doświadczyły „magii kina”.

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Państwu Bujak za dofinansowanie wycieczki.