Konkurs Instytutu Pamięci Narodowej „Namaluj historię dziadków” w naszej szkole

Wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy, upowszechnianie znajomości historii wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań i talentów młodego pokolenia – to główne cele konkursu organizowanego po raz XV przez rzeszowski IPN. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce, którzy nadesłali bardzo ciekawe prace w kategoriach wiekowych klas I-III i IV-VI.

Uczniowie mieli przedstawić wybrane zdarzenie, w którym osobiście uczestniczyli ich dziadkowie. Inspiracją do wykonanej pracy miała być opowieść członka rodziny. Ideą konkursu jest przypominanie o wydarzeniach, które miały charakter lokalny. Prace dotyczyły okresu historycznego 1939 – 1989.
Na etapie szkolnym Komisja Konkursowa mogła wytypować po trzy prace z każdej kategorii, które będą nas reprezentować na szczeblu wojewódzkim. W klasach I-III zwycięskie prace nadesłali:

Weronika Zięba, kl. II
Michał Wolak, kl. II
Krzysztof Jachyra, kl. III
W klasach IV-VI do dalszej rywalizacji konkursowej wytypowano prace następujących autorów:

Aleksandra Czachor, kl. IV
Julia Depa, kl. V
Seweryn Czajkowski, kl. IV
Ponadto wyróżnienia przyznano Kornelii Obara z kl. I i Elizie Alamer z kl. V.
Wszyscy autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody za udział w etapie szkolnym podczas najbliższego apelu szkolnego. Prace konkursowe można podziwiać w załączonej galerii. Rozstrzygnięcie konkursu w Rzeszowie nastąpi do 30 listopada.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach promujących talenty naszych uczniów!

M. Sz.