KONKURS – „PISANKA WIELKANOCNA”

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Cele konkursu:
rozwijanie zdolności twórczych
kształtowanie wyobraźni
rozwijanie zdolności manualnych
dbanie o tradycję
Zasady uczestnictwa:
konkurs przeznaczony dla uczniów klas od 0-III SP, klas IV- VI SP  oraz klas VII- VIII SP
technika wykonania prac:
-dla uczniów klas 0-III praca na formacie A4 ( może być wydzieranka, rysunek itp.)
-dla klas IV do VIII technika wykonania pisanki dowolna
Termin składania prac:  22.03.2021 r. (poniedziałek).  Wykonane prace można pozostawić  w godzinach pracy szkoły.
Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa)

Przebieg konkursu:
-prace zostaną zaprezentowane w galerii na stronie internetowej szkoły
-o ogłoszeniu  wyników Samorząd poinformuje na stronie szkoły
Kryteria oceny:
samodzielność wykonania pracy
pomysłowość
estetyka
Nagrody: laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Organizatorzy, w zależności od ilości zgłoszonych prac,  zastrzegają sobie zmiany podczas przyznawania miejsc.  Zwycięzcy odbiorą nagrody po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

Samorząd Uczniowski