Basen wznawia działalność.

Uprzejmie informuję iż od 4 marca (czwartek) wznowione zostają zajęcia na pływalni.

Decyzją Urzędu Gminy w Cmolasie uczniowie klas I-III szkół z terenu Gminy Cmolas korzystają z pływalni w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tj. 1 godzina w ramach zajęć lekcyjnych, druga w ramach wejść indywidualnych pozalekcyjnych, natomiast uczniowie klas IV-VIII korzystają z pływalni w wymiarze 1 godziny (wejścia indywidualne) w ramach wejść pozalekcyjnych, za okazaniem legitymacji szkolnej.

Z poważaniem:

Iwona Soda

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie