Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący   –     Altamer Anna

Zastępca                –    Szlachetka Katarzyna

Sekretarz               –    Obara Natalia

Skarbnik                –    Kraczkowska-Magda Zofia

Członek                 –    Karkut Edyta

              KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący   –     Błoniecka Bogusława

Członek                –     Puk Ewelina

Członek                –     Doleanu Bożena