Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Proszę uczniów klasy ósmej o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

  • harmonogramem i zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  • zasadami zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
  • zakazem wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń,
  • koniecznością samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

Źródło: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.