Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego

W dniu 15 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W nowym roku szkolnym Samorząd będzie działał w składzie:
przewodniczący- Amelia Depa,
zastępca- Klaudia Maciąg,
sekretarz- Klaudia Magda,
skarbnik- Wiktoria Bąba.