Zarząd Rady Rodziców


Przewodniczący   –     Edyta Krkut

Zastępca                –    Aneta Kusak

Sekretarz               –    Natalia Obara

Skarbnik                –    Zofia Kraczkowska-Magda

Członek                 –    Dorota Ślusarczyk

              KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący   –  Małgorzata Słabicka

Członek                –   Małgorzata Głodzik

Członek                –   Bogusława Błoniecka