Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym odbędzie się:
język polski -21 kwietnia 2020 r.,
matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
język obcy – 23 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie, wymaganiach i przebiegu znajdziemy na stronie OKE (link tu >)