Otwarcie nowego obiektu sportowego w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce.

IMG_9152.JPGW dniu 9 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Trzęsówce otwarte zostało wielofunkcyjne boisko sportowe. Obiekt jest efektem działań Ministerstwa Sportu i Turystki nakierowanych na inwestowanie w rozwój dzieci i młodzieży. Przy wsparciu lokalnych władz udało się zrealizować projekt, który ma duże znaczenie dla takich społeczności jak Trzęsówka. Uczniowie niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu w powiecie kolbuszowskim będą mieć teraz większe możliwości rozwijania swoich pasji, a szkoła będzie mogła przygotowywać ich do podejmowania wyzwań
i zdobywania nowych rekordów. Inicjatywy tego typu wyrównują szansę młodzieży i są bardzo potrzebne w środowiskach wiejskich.
S.M.

Wśród gości zaproszonych w uroczystości udział wzięli.

Pan Jarosław  Stawiarski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Pan Zbigniew Chmielowiec –  poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Ewa Draus – Radna Sejmiku Wojewódzkiego

Pan Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego

Ksiądz Stanisław Majda Proboszcz Parafii Św. Anny w Trzęsówce

Ksiądz  Prałat Tadeusz Kulig

Pan Stanisław Sukiennik – Przewodniczący Rady Gminy w Cmolasie

Pan Waldemar Zieliński – Radny Gminy w Cmolasie

Pan Wojciech Skiba – Radny Gminy w Cmolasie

Pan Marian Posłuszny – Sekretarz Gminy Cmolas

Pani Elżbieta Wyparło – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Pani Krystyna Róg – Skarbnik Gminy Cmolas

Pan Ryszard Sukiennik  – sołtys Wsi Trzęsówka

Pan Leszek  Lipczyński – Prezes LKS Vigor Trzęsówka

Pan Zygmunt Bańka – Prezes OSP w Trzęsówce

Rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią  Zofią Kraczkowską-Magda

Nauczyciele, pracownicy i uczniowie  Szkoły Podstawowej w Trzęsówce.

Na wstępie gości powitał Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce Pana Krzysztofa Wrony.