Terminy i zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Z A R Z Ą D Z E N I E     NR 31/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzęsówce

z dnia  21 lutego 2018r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce.

Wzór wniosku o przyjęcie _2018 [PDF]

 

Na podstawie: Artykułu 154 ust. 1 pkt. 1 oraz Zarządzenia Nr 526a/18 Wójta Gminy Cmolas z dnia 26 stycznia 2018r.

                                                               1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa się następujące terminy:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 05.03.2018r. do dnia 23.03.2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 04.06.2018r. do dnia 15.06.2018r.
  2. Weryfikacja wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26.03.2018r. do dnia 06.04.2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18.06.2018r. do dnia 26.06.2018r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 06.04.2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27.06.2018r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 30.03.2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 18.06.2018r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 06.04.2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27.06.2018r.
  6. Powołanie komisji rekrutacyjnej nastąpi w przypadku złożenia przez rodziców /prawnych opiekunów/ większej liczby wniosków niż określona w przepisach liczba dotycząca tworzenia jednego oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

                                                                   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzesówce.

                                                                   3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz po uprawomocnieniu się Uchwały Nr 526a/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2018r.    .