Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W piątek, 21 czerwca 2024 r., w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Najpierw, o godz. 8.00, spotkaliśmy się w kościele pod wez. Św. Anny, gdzie ks. proboszcz, Krzysztof Szczęch, odprawił mszę św. dziękczynną za wszystko dobro otrzymane przez dzieci, rodziców i nauczycieli w minionym roku szkolnym. W homilii ks. proboszcz podziękował uczniom za owocną naukę, pracę, za starania rodziców w aspekcie wychowania. Ks. Krzysztof wraz z panią dyrektor, Małgorzatą Sitko, uroczyście podziękowali za długoletnią pracę z dziećmi klas I – III pani Małgorzacie Jemiole, która odchodzi na emeryturę. Za godną naśladowania postawę były piękne słowa, kwiaty, wzruszenie… Po mszy św. odbyło się wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie społeczność szkolna udała się na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej. Z kolei pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom promocji do następnej klasy, a absolwentom ukończenia szkoły. Potem wręczyła dyplomy i nagrody uczniom za godne reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, aktywną pracę, za najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, a rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Później w roli głównej wystąpili uczniowie klasy ósmej, którzy po raz ostatni zaprezentowali się w tego rodzaju uroczystości. Podziękowali pani dyrektor i innym nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Nawiązali do minionych lat podczas krótkiej prezentacji obrazującej ich szkolne przeżycia i emocje z nimi związane. Kwiaty wręczone nauczycielom dodały rangi słowom podziękowań i wdzięczności. Na koniec pani dyrektor, Małgorzata Sitko, pogratulowała uczniom i ich rodzicom wspaniałych wyników, podziękowała za pracę i zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Ostatnia częścią uroczystości tego dnia było spotkanie wychowawców z uczniami w klasach, gdzie otrzymali upragnione świadectwa. Pozostały życzenia wspaniałych i pogodnych wakacji.