Najlepsza lekcja religii

Pani Katechetka w ramach lekcji religii połączyła klasy starsze oraz przedszkolaków i wspólnie odmówili Litanie Loretańską pod krzyżem przy kościelne parafialnym.