OGŁOSZENIE !!!

Zachęcamy uczniów do korzystania z 1 godziny tygodniowo bezpłatnego wstępu na pływalnię krytą w ramach zajęć pozaszkolnych.

Z pływalni skorzystać można:

– w dni powszednie w godzinach od 13:30 – 21:00* (*z wyłączeniem godzin rezerwacji – aktualny grafik wejść dostępny na www.owircmolas.pl lub https://www.facebook.com/OsrodekWypoczynkuiRekreacji)

– w weekendy, święta oraz inne dni wolne od zajęć lekcyjnych w godzinach od 7:00-20:00* (*z wyłączeniem godzin rezerwacji– aktualny grafik wejść dostępny na www.owircmolas.pl lub https://www.facebook.com/OsrodekWypoczynkuiRekreacji)

W ramach zajęć pozaszkolnych w drodze na pływalnię oraz w drodze powrotnej do domu opiekę nad uczniami sprawują rodzice lub opiekuni prawni. Ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia korzystającym z pływalni bezpieczeństwa poprzez określony Regulaminem Ośrodka nadzór Ratownika. Wstęp w ramach zajęć pozaszkolnych – po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem pozwalającej na identyfikację ucznia.

ZAPRASZAMY!!!