Innowacja pedagogiczna „Las bliżej nas”

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole p. Justyna Piwowarek zrealizowała innowację pedagogiczną pod tytułem „Las bliżej nas”. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy czwartej naszej szkoły. Czas realizacji innowacji obejmował okres od 1 marca 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. Celem innowacji było rozwijanie zainteresowań z zakresu przyrody, ze zwróceniem szczególnej uwagi na leśnictwo; uwrażliwienie uczniów na piękno świata przyrody oraz zwrócenie uwagi na potrzebę jej ochrony. Innowacja miała na celu poszerzenie materiału z zakresu treści programowych realizowanych w klasie czwartej z przedmiotu przyroda. Zajęcia zawierały elementy neurodydaktyki.

Uczniowie w trakcie realizacji innowacji mieli możliwość obejrzenia filmów przyrodniczych z serii „Echa leśne” oraz uczestniczyć w spotkaniu z leśnikiem. Zajęcia z przedstawicielem Nadleśnictwa Kolbuszowa odbyło się na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej Świerczówka. Lekcja w terenie dała możliwość uporządkowania oraz poszerzenia wiedzy uczniów na temat budowy lasu, występujących w nim roślin, grzybów i zwierząt oraz odczuć jego pozytywny wpływ na człowieka. Zajęcia były prowadzone w miłej atmosferze, na łonie natury co sprzyjało przyswajaniu wiedzy. Uczniowie wykonali także prace plastyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów, które znaleźli w lesie. Zajęcia sprzyjały aktywności fizycznej i umysłowej. Na zakończenie spotkania cała grupa wraz z wychowawcą p. Tomaszem Mokrzyckim integrowała się przy ognisku.

justpiw

smart
smart