Bezpłatne wejścia na pływalnię krytą w Cmolasie

Szkoła Podstawowa w Trzęsówce przypomina i zachęca wszystkich uczniów Szkoły do skorzystania z możliwości bezpłatnego wejścia na pływalnię krytą w Cmolasie w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Skorzystanie przez uczniów z krytej pływalni w ramach zajęć pozaszkolnych możliwe jest w dni powszednie w godzinach od 6:30-20:00 oraz w weekendy, święta oraz inne dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach od 7:00-20:00 (z wyłączeniem godzin rezerwacji, w czasie, których brak jest możliwości wejść indywidualnych). Szczegółowy grafik wejść w ramach zajęć pozaszkolnych dostępny jest na stronie internetowej pływalni krytej www.owircmolas.pl lub w kasie Ośrodka pod numerem tel. 177445454. Wstęp w ramach zajęć pozaszkolnych odbywał się będzie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem pozwalającej na identyfikację ucznia.