Święto Patrona Szkoły

Uczmy się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne

W czwartek 13 października 2022 r. obchodziliśmy Święto Szkoły, czyli Dzień Patrona, którym jest Zygmunt Nowakowski. Uroczystość ta, tradycyjnie połączona z pasowaniem na ucznia i Dniem Edukacji Narodowej, miała szczególnie uroczysty charakter.

Akademię zaszczycili swoją obecnością nauczyciele emeryci – dyrektor, pan Krzysztof Wrona i pani Maria Fryc, pracownicy niepedagogiczni – pani Celina Bańka i pan Zygmunt Piotrowski, władze lokalne – sołtys wsi, pan Lesław Lipczyński, radni gminy Cmolas – pan Waldemar Zieliński, pan Piotr Maciąg i pan Andrzej Bujak, przedstawicielki zarządu Rady Rodziców oraz rodzice uczniów pierwszej klasy, zerówki i przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i wciągnięciem flagi na maszt. Następnie społeczność szkolna wraz z pocztami sztandarowymi udała się do kościoła na mszę świętą celebrowaną przez proboszcza parafii, ks. Krzysztofa Szczęcha, w intencji uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W pięknym kazaniu kapłan nawiązał do naszego największego nauczyciela i autorytetu moralnego – Jezusa Chrystusa. Ozdobę muzyczną mszy św. stanowił chór uczniów pod dyrekcją pana Kamila Pezdy (oprócz śpiewu, gra na skrzypcach, organach, akordeonie).

Po powrocie złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Patronów szkoły – Zygmunta Nowakowskiego i Jana Pawła II – Patrona dawnego gimnazjum. Następnie dyrektor szkoły, pani Małgorzata Sitko, powitała serdecznie zaproszonych gości i przypomniała jak ważne jest kultywowanie tradycji i szacunku dla przeszłości, tym samym dla Patrona szkoły. Pan Krzysztof Wrona w swoim wystąpieniu docenił ważność tradycji szkoły oraz wielkość postaci Zygmunta Nowakowskiego i Jana Pawła II, których życie i dokonania powinny być inspiracją dla wszystkich uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Dzieci, przygotowane przez wychowawczynię, panią Barbarę Kaczmarską, pokazały, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze, po czym dyrektor, pani Małgorzata Sitko, dokonała obrzędu pasowania. Pierwszaki ślubowały być dobrymi uczniami i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaków, najpierw grupy młodszej (3 – 4 latki), przygotowanej przez panią Barbarę Bebło – Maciąg oraz grupy starszej (5 – 6 latki) przygotowanej przez panią Ewę Miroś. Wszystkie pasowane dzieci otrzymały od Rady Rodziców okolicznościowe upominki.

Następnie uczniowie kl. piątej i ósmej w swoim występie przypomnieli życie, działalność i zasługi Patrona szkoły, Zygmunta Nowakowskiego dla Ojczyzny i naszej miejscowości. Błażej Mokrzycki wcielił się w postać Patrona oglądającego mecz ulubionej drużyny – Cracovii, zaś Klaudia Maciąg zagrała rolę pani Marii Czachor, mieszkanki Trzęsówki, która pamiętała wiele scen z życia Zygmunta Nowakowskiego w czasie jego pobytu w Trzęsówce i niektóre z nich przybliżyła zabranym. Patriotyzm pisarza przejawiał się we wszystkich dziedzinach jego działalności. Całe swoje życie oddał własnej Ojczyźnie, słowem i piórem walcząc o jej wolność. Na emigracji, z dala od rodziny, dławiony tęsknotą , cały czas słowami przywoływał Polskę i jej piękno. Tę tęsknotę pisarza za Ojczyzną w sposób wzruszający wyśpiewała Joanna Fryc w piosence „Polskie kwiaty”. Uczniów do występu przygotowała pani Elżbieta Wilk.

Ważnym punktem uroczystości były słowa wdzięczności i życzenia dla nauczycieli od Rady Rodziców złożone na ręce pani dyrektor Małgorzaty Sitko, a także życzenia i „słodkie serduszka” od Samorządu Uczniowskiego wręczone wszystkim pedagogom w dniu ich święta.

Biorąc udział w tej uroczystej akademii daliśmy wyraz uznania i szacunku dla tradycji i Patrona szkoły. Droga, która nam wskazał zobowiązuje nas do ciągłego inwestowania w siebie, kształtowania charakteru, rozwoju własnych pasji. Szkoła jest naszym oknem na świat, dlatego mądrość, którą z niej wyniesiemy, będzie nasza przepustką w przyszłość.

E. Wilk