Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18 września 2021 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania przedstawiciele Samorządów klasowych (IV-VIII) wyłonili nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

Przewodniczący – Patrycja Woźniak

Zastępca przewodniczącego – Amelia Depa

Skarbnik – Klaudia Maciąg

Sekretarz – Anna Pałka

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

P. Stanisława Magda, P. Jolanta Fryc, P. Justyna Piwowarek-Kosmala oraz P. Wojciech Zagroba

J. P-K