INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzęsówce prosi aby uczniowie pocztów flagowego i sztandarowego zgłosili się do szkoły w dniu 26 czerwca o godzinie 815.

Pozostałych uczniów prosi się o przybycie bezpośrednio  do kościoła przed godziną 900.

Po Mszy Świętej uczniowie z klas „0” do III pozostaną w kościele na spotkanie z wychowawcami  tu odbiorą świadectwa i udadzą się do domu.

Uczniowie z klas  od IV do VIII odbierać będą świadectwa w szkole na sali gimnastycznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa spowodowanymi epidemią. 

I tak:

Klasa IV i V  od godziny 1100 do godziny 1130

Klasa VI od godziny 1145 do godziny 1230

Klasa VII od godziny 1245 do godziny 1315

Klasa VIII od godziny 1330