Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 30 marca – 1 kwietnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. Zachęcamy każdego ósmoklasistę do sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl):

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 –język polski
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 –matematyka
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 –języki obce nowożytne

Należy zapewnić sobie w domu warunki podobne do tych na egzaminie. Czas trwania egzaminu powinien być zgodny z czasem na egzaminie właściwym. Korzystajcie tylko z dozwolonych pomocy.

Należy wybrać odpowiedni arkusz (arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności)

Rozwiązania należy wpisywać w „zeszycie rozwiązań” będzie to dodatkowy plik edytowalny w którym da się wpisywać na komputerze odpowiedzi (gdyby był problem z tym zeszytem, to można odpowiedzi wpisać w normalnym dokumencie odpowiednio numerując odpowiedzi)

Dokument z rozwiązaniami należy przesłać na adres media@trzesowka.org do godz. 11.30 w danym dniu.
Nie wpisujemy numeru PESEL, wystarczy kod ucznia (np. A01)
Przesłane arkusze ocenią nauczyciele wg klucza odpowiedzi i poinformują uczniów o wynikach.