Pliki i dokumenty

Pliki do pobrania

Dokumenty szkolne

Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020 [PDF]
Wniosek o przyjęcie do szkoły i przedszkola 2019

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – SP[PDF]
Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2017/2018 [PDF]

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej 2015-02 [.pdf]
Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum-2016 [.pdf]
Zmiany w zasadach rekrutacji 2016 [.pdf]

Ceremoniał w ZST [.pdf]

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZĘSÓWCE – 2017 [PDF]

Rada Rodziców – regulamin
Regulamin wycieczek
Regulamin szatni w ZST
Regulamin dyżurów w klasach
Regulamin dyskotek szkolnych
Regulamin biblioteki w ZST

Program rozwoju szkoły
Program profilaktyki
Zasady korzystania z otrzymanych podręczników szkolnych
Hymn Szkoły Podstawowej w Trzęsówce
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Wzory pism

Wniosek o przyjęcie do szkoły i przedszkola 2019

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola / klasy I  2018 [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ_2018 [PDF]
Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły_2018
Wniosek o przyjecie do przedszkola i szkoły 2016   [.pdf]
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2014-02 [.pdf] [.doc] [.odt]
Regulamin festiwalu teatrów 2015 [pdf]
Formularz Zgłoszenia na Festiwal Teatrów[.PDF]
Formularz Zgłoszenia na Festiwal Teatrów[.doc]
Zgoda na przetwarzanie – Festiwal Teatrów

Przedmiotowe systemy oceniania

PSO_informatyka_sp
PSO-matematyka
PSO-technika
PSO-historia-wos
PSO-WF
PSO-fizyka
Kryteria oceniania uczniów klas I-III
PSO-język niemiecki
PSO z chemii 7-8
.
.
.