Witaj majowa jutrzenko!

IMG_9326.JPG

W dniu 30 kwietnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Trzęsówce miała miejsce uroczystość z okazji kolejnej- 230 rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja. Tradycją lat poprzednich uczniowie tejże szkoły przygotowali uroczystą akademię. Pod przewodnictwem Pana Dyrektora przed szkołą została wywieszona flaga państwowa oraz został odśpiewany hymn państwowy. Następnie uczniowie klasy „0” pod kierunkiem Pani Ewy Miroś oraz klasy I i II pod opieką Pani Justyny Urban i Pani Barbary Kaczmarskiej przygotowali część artystyczną, aby uczcić tak ważne dla nas wydarzenie. Najmłodsi uczniowie przedstawili słowem, gestem i piosenką cenną lekcję historii, wzbogacając tym samym swoją wiedzę historyczną. W celu pokreślenia znaczenia i wagi tego Święta uczniowie klas przyszli z wykonanymi podczas zajęć biało- czerwonymi kotylionami .
Po zakończeniu uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor mgr Krzysztof Wrona, który w krótkim przemówieniu przybliżył zebranym znaczenie obchodów tego święta. Podziękował także uczniom i opiekunom za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej.

J. Urban
B. Kaczmarska

Nauczanie w klasach I – III od 4 maja.

Pragnę poinformować, że od dnia 4 maja funkcjonować przestaje hybrydowy system nauczania w klasa I – III. W związku z powyższym we wtorek 4 maja wszyscy uczniowie klas I – III rozpoczynają zajęcia o 8.00 w szkole. Pragnę poinformować również, że od wtorku 4 maja wznowione zostają zajęcia na pływalni dla klas I-III z zachowaniem reżimu sanitarnego oczywiście i w związku z powyższym 4 maja uczniowie przynoszą również do szkoły przybory potrzebne do uczestniczenia w zajęciach na basenie.

Zasady nauczania hybrydowego

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W związku z powyższym w naszej szkole nauka prowadzona będzie na zasadzie :

Poniedziałek  26 kwietnia – klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.

Wtorek 27 kwietnia klasa III uczy się w szkole a klasa I i II pracuje zdalnie.

Środa 28 kwietnia klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.

Czwartek 29 kwietnia klasa III uczy się w szkole a klasa I i II pracuje zdalnie.

Piątek 30 kwietnia klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Zawieszenie zajęć oddziałów przedszkolnych

. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2)     szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

W związku z powyższym proszę rodziców o kontakt z wychowawcą oddziału przedszkolnego w celu pozyskania haseł i instrukcji pracy w Classroomie.

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej zaprasza ósmoklasistów

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, zwraca się z prośbą
o rozpowszechnienie informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do naszej szkoły.
Informacje oraz materiały dostępne są na stronie internetowej szkoły  w zakładce REKRUTACJA
https://zstkolbuszowa.pl/index.php/rekrutacja-21-22 :

Basen wznawia działalność.

Uprzejmie informuję iż od 4 marca (czwartek) wznowione zostają zajęcia na pływalni.

Decyzją Urzędu Gminy w Cmolasie uczniowie klas I-III szkół z terenu Gminy Cmolas korzystają z pływalni w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tj. 1 godzina w ramach zajęć lekcyjnych, druga w ramach wejść indywidualnych pozalekcyjnych, natomiast uczniowie klas IV-VIII korzystają z pływalni w wymiarze 1 godziny (wejścia indywidualne) w ramach wejść pozalekcyjnych, za okazaniem legitymacji szkolnej.

Z poważaniem:

Iwona Soda

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzęsówce, ogłasza zapisy dzieci w wieku 5 i 6 lat do oddziału przedszkolnego oraz 7 lat do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 w terminie  od  01 marca 2021 r. do dnia 22 marca 2021r.

Karty zgłoszenia do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (dostępne na stronie szkoły lub w sekretariacie) składać można w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600.

Z pomocy przy zapisie skorzystać można w dniu 5 marca /piątek/ od godziny 13.00 do 15.00. w klasie  nr 15.  

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem  pod numerem  telefonu  781 730 950 lub (17) 28 37 391.                                              

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
 • W naszej szkole egzamin zorganizowany zostanie zgodnie z wyżej wymienionym harmonogramem.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 
Z wyrazami szacunkuAnna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Załączniki: Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN