Gala XX Festiwalu Teatrów

Dnia 29 stycznia 2023 r., w zimowy słoneczny dzień, w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego, odbyła się Gala XX Festiwalu Teatrów. Gościem specjalnym, obecnym „duchowo” na uroczystości był Patron szkoły, który w życzliwych słowach wyraził radość i uznanie dla rozwoju tradycji teatru w naszej szkole. Następnie pani Małgorzata Sitko powitała licznie przybyłych gości i rozpoczęła uroczystą Galę słowami: „Życie od teatru różni się tylko tym, że nie ma w nim prób generalnych, każdy z nas jest aktorem w teatrze życia (…) Nie chodzi o to jaką się gra rolę, tylko żeby ją zagrać wspaniale”. Natomiast wszystkie wydarzenia, rozgrywające się na deskach teatralnych czy każde zdanie na niej wypowiadane, są wspaniałą wskazówką dla nas w rozwiązywaniu życiowych problemów.

Wśród powitanych gości znaleźli się:

– pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP

– pani Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego

– pan Mieczysław Burek, przewodniczący Rady Powiatu

– pan Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas

– pan Lesław Budzisz, wicewójt gminy Cmolas

– pan Ryszard Warzocha, przewodniczący Rady Gminy Cmolas i radny Jagodnika

– panowie: Andrzej Bujak, Piotr Maciąg, Waldemar Zieliński, radni z Trzęsówki

– ks. Krzysztof Szczęch, proboszcz parafii pw. św. Anny w Trzęsówce

– pan Lesław Lipczyński, sołtys Trzęsówki

– pani Anna Mierzejewska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Trzęsówce

– pani Justyna Fryc, pracownik ds. oświaty w Urzędzie Gminy Cmolas

– pan Krzysztof Książek, radny gminy Cmolas

– pani Krystyna Warzocha, wieloletnia była sołtys wsi Jagodnik

– jury w osobach: pani Katarzyna Cesarz i pan Mateusz Marczydło – aktor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Słowa powitania popłynęły do pana Zbigniewa Bogacza, dyrektora ZSAE w Weryni i do wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych na terenie gminy Cmolas, do pani Anny Altamer, przewodniczącej Rady Rodziców w szkole w Trzęsówce, państwa Bożeny i Krzysztofa Maliborskich z firmy REC – MAL z Kolbuszowej, sponsorów statuetek dla najmłodszych aktorów.

Gorące słowa powitania i podziękowania gospodarz uroczystości skierowała także do sponsorów, nauczycieli, pracowników obsługi i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.

Następnie pani Małgorzata Sitko wręczyła podziękowania sponsorom i darczyńcom, którzy wspomagają finansowo tę artystyczna imprezę. Otrzymali je:

– pan Zbigniew Chmielowiec

– pani Ewa Draus

– pan Eugeniusz Galek

– panowie: Andrzej Bujak, Piotr Maciąg, Waldemar Zieliński,

– pani Anna Mierzejewska

– pan Jerzy Magda

– pan Lesław Lipczyński

– państwo Bożena i Krzysztof Maliborscy

Przedstawienia oglądało i oceniało profesjonalne jury w składzie: pani Katarzyna Cesarz z Rady Powiatu, pani Joanna Baran – Marczydło i pan Mateusz Marczydło – aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Na scenie zaprezentowało się 120 aktorów w 10 przedstawieniach, w które zaangażowało się 23 nauczycieli.

Pani Katarzyna Cesarz podsumowała działalność teatralną szkoły począwszy od 2000 r. i znaczenie tego wydarzenia w skali gminy, województwa i kraju. To tu dzieci i młodzież stawiają pierwsze kroki na deskach teatru, zdobywają pierwsze „szlify” pod okiem Patrona, którego 132. rocznica urodzin minęła 22 stycznia, a w październiku obchodzić będziemy 60. rocznicę jego śmierci.

Pan Mateusz Marczydło zaprezentował słowa przewodniczącej jury, pani Joanny Baran – Marczydło, która powiedziała, że na tej scenie jest wielka pasja teatru, dzieci kochają teatr i teatr kocha dzieci. Trudno ocenić dzieci, które wkładają całe serce i duszę w swój występ. Od kilkudziesięciu lat dzieje się tu magia i jest w niej miejsce dla każdego – i prymusa i łobuza. Pan Mateusz w swojej recenzji stwierdził: „Kochaj teatr w sobie, a nie siebie w teatrze”; ważne, by od najmłodszych lat kształtować swoje „ja” na deskach teatru, nie dla nagród, statuetek, ale dla naszego życia. Festiwal to piękna lekcja nauki z 20-letnią tradycją i „oby tak dalej Trzęsówko!”

Jury w kategorii „Spektakl” przyznało następujące miejsca:

Kl. 0 – III:

wyróżnienie – „Ballada o uprzejmym rycerzu” – SP Poręby Dymarskie

III miejsce – „W poszukiwaniu Kopciuszka” – SP Ostrowy Baranowskie

II miejsce – „Bajka o Jasiu i Małgosi” – SP Trzęsówka

I miejsce – „Nie ma tego złego” – SP Jagodnik

Kl. IV – VI:

III miejsce – „W kurniku” – SP Hadykówka

II miejsce – „Królewna Śnieżka” – SP Cmolas

I miejsce – „Książę szuka żony” – SP Trzęsówka

Grand Prix – „Słoń Trąbalski” – SP Hadykówka, nagrodę ufundowała pani Ewa Draus

Kl. VII – VIII:

II miejsce – „Romeo i Julia” – SP Trzęsówka

I miejsce – „Balladyna” – SP Hadykówka

W kategorii „Aktor” jury przyznało 7 nagród i 6 wyróżnień.

Wyróżnienia:

– Wiktoria Guźda – Baba Jaga

– Filip Rzeszutek – Jaś

– Szymon Kopeć – Smok

– Arkadiusz Olesiak – Kogut

– Emilia Dziuba – Julia

– Dawid Guźda – Romeo

Nagrody w kategorii „Aktor”:

– Zuzanna Macina – Wróżka

– Kornel Kusak – Książę

– Weronika Zięba – Wiedźma

– Amelia Obara – Pasterka

– Wiktoria Rachwał – Królowa Matka

– Mikołaj Trytko – Ignacy

– Wiktoria Wilk – Goplana

Państwo Bożena i Krzysztof Maliborscy wręczyli nagrody dla najmłodszych aktorów; tym razem otrzymali je:

– Zosia Urban – SP Hadykówka

– Filip Piechota – SP Jagodnik

W kategorii „Najlepszy spektakl komediowy” jury przyznało nagrodę dla sztuki :

– „Książę szuka żony” – SP Trzęsówka

W kategorii „Najlepsza kreacja sceniczna grupowa” nagrody otrzymały przedstawienia:

– „Nie ma tego złego” – SP Jagodnik

– „Królewna Śnieżka” – SP Cmolas

– „Słoń Trąbalski” – SP Hadykówka

W kategorii „Najlepsza reżyseria” jury przyznało nagrody nauczycielom:

– pani Agnieszce Magdzie – za sztukę „Balladyna”

– paniom: Stanisławie Magdzie i Jolancie Fryc – za sztukę „Książę szuka żony”

Grand Prix w kategorii „Najlepsza reżyseria” zajęły panie:

– Monika Kosiorowska-Puk i Monika Dworak – za sztukę „Słoń Trąbalski”

Do SP w Hadykówce powędrowała także „Nagroda specjalna” za „Słonia Trąbalskiego”.

Tegoroczna Galę uświetniły występy uczniów naszej szkoły: „Nieruchomi w bieli” – uczniowie kl. 7 i 8 w tańcu nowoczesnym oraz uczniowie kl. 5, którzy zaprezentowali się w piosence „Hit the Road Jack” Raya Charlesa. Zaproszeni goście – zespół muzyczny Concordia z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni, wykonali kolędy i pastorałki.

Gala XX Festiwalu Teatrów dobiegła końca. Prowadzące spikerki, panie – Stanisława Magda i Barbara Rzeszutek-Reguła, podziękowały zebranym za wspólnie spędzony czas. Kolejny Festiwal Teatrów już w listopadzie.

E. Wilk