Zasady nauczania hybrydowego

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W związku z powyższym w naszej szkole nauka prowadzona będzie na zasadzie :

Poniedziałek  26 kwietnia – klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.

Wtorek 27 kwietnia klasa III uczy się w szkole a klasa I i II pracuje zdalnie.

Środa 28 kwietnia klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.

Czwartek 29 kwietnia klasa III uczy się w szkole a klasa I i II pracuje zdalnie.

Piątek 30 kwietnia klasa I i II uczy się w szkole a klasa III pracuje zdalnie.