Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 
Z wyrazami szacunkuAnna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Załączniki: Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN