Spotkanie z historią zapisaną w izbie pamięci

Na kolejnej lekcji dodatkowej z języka polskiego w dniu 26. 02. 2020 r. uczniowie kl. VI tworzyli mapę myśli dotyczącą zabytków i ich roli w środowisku lokalnym, a także w skali kraju. Pamięć o zabytkach jest naszym obowiązkiem, gdyż to dziedzictwo kulturowe, w którym zawarta jest historia naszych przodków. Dlatego należy dbać o ślady przeszłości, bo już niewiele ich zostało. Uczniowie znają te najważniejsze w naszej wsi, czyli stary kościółek pw. św. Anny, park podworski, a w nim tulipanowiec – pomnik przyrody czy izba pamiątek historycznych, mieszcząca się w naszej szkole. Wehikuł czasu przeniósł uczniów właśnie do izby pamięci, aby poczuli obecność ducha przeszłości, który zapoznał ich z niektórymi pamiątkami, nieodzownymi w życiu naszych przodków: przedmiotami codziennego użytku, strojami – typu chustki pletówki, koszyczkami uplecionymi z korzeni sosny, ręcznymi praczkami, dokumentami, starymi książkami, kroniką itp. Każdy eksponat budził ciekawość i zainteresowanie oglądających, każdy był częścią drogi do poznawania historii regionu i kraju. Tę historię tworzą w dużej mierze sami uczniowie wzbogacając szkolne muzeum w pamiątki historyczne. W ten sposób prezentują właściwą postawę obywatelską, dbają o rozwój i promocję szkoły. Takie bliskie spotkania z historią na długo pozostaną w ich pamięci.
Spotkania z pamiątkami zostały utrwalone na zdjęciach prezentowanych niżej.

E. Wilk